Mobiliteit

Algemene verkeersveiligheid- en mobiliteitsproblemen leiden dikwijls ook tot lokale verkeersproblemen. De verkeersveiligheid wordt constant geëvalueerd. Deze evaluaties zijn nodig om met gepaste maatregelen de veiligheid te verhogen. De gemeente Riemst heeft een mobiliteitsplan als maatstaf, met daarin ook bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen.