Omgevingsvergunning

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt sinds 2018 verschillende de volgende soorte vergunningen.
Er is dus nog maar 1 soort omgevingsvergunning:

Welke vergunningen vallen onder de omgevingsvergunning?

  • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning).
  • de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning).
  • de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning).
  • de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging).
  • de omgevingsvergunning voor het wijzigingen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden online getoond in het publiek omgevingsloket. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond maar kun je wel in het gemeentehuis inkijken.