Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt sinds 2018 verschillende vergunningen:

  • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • de omgevingsvergunning voor het wijzigingen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)

Een aanvraag verloopt voortaan digitaal via het omgevingsloket.