Omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan. Met de invoering van de omgevingsvergunning komt er een grondige hervorming van het vergunningenlandschap. De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning zullen verdwijnen als afzonderlijke instrumenten en opgaan in één omgevingsvergunning.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.