Veiligheid en preventie

De gemeente Riemst investeert in veiligheid en preventie. Dat doen we hoofdzakelijk op 3 manieren:

  1. Door intens samen te werken met tal van partners
  2. Door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten en in geval van inbreuken sancties op te leggen
  3. Door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid