Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

100% SERVICE, 100% OP AFSPRAAK!

Een bezoek brengen aan het gemeentehuis voor een paspoort, huisvuilzakken of iets anders?
Maak dan eerst een afspraak! Zo weten we zeker dat we je snel en veilig kunnen helpen. #samentegencorona

Werken

KMO’s, vrije beroepen, landbouwers, toerismebedrijven en horeca krijgen in onze gemeente ruimte om duurzaam te ondernemen. Via bestaande adviesraden en andere overlegorganen houden we de vinger aan de pols en kunnen we inspelen op noden uit de sector. Het spreekt voor zich dat dit alles altijd gebeurt op een duurzame en moderne manier, waarbij we het juiste evenwicht tussen natuur, open ruimte en lokale economie en landbouw niet uit het oog verliezen.