Werken

KMO’s, vrije beroepen, landbouwers, toerismebedrijven en horeca krijgen in onze gemeente ruimte om duurzaam te ondernemen. Via bestaande adviesraden en andere overlegorganen houden we de vinger aan de pols en kunnen we inspelen op noden uit de sector. Het spreekt voor zich dat dit alles altijd gebeurt op een duurzame en moderne manier, waarbij we het juiste evenwicht tussen natuur, open ruimte en lokale economie en landbouw niet uit het oog verliezen.