Asbest

Vorige eeuw werd asbest op grote schaal gebruikt en hoewel dit nu verboden is, zijn er nog heel wat asbesthoudende materialen aanwezig in gebouwen van voor 2001. Hier zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden. Stel daarom een deskundige aan om een asbestinventaris op te maken, je ontvangt hiervoor een gemeentelijke subsidie. 

Asbest werd vaak gebruikt omwille van eigenschappen als hittebestendig, onbrandbaar, slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend,… Het gebruik is nu verboden, maar toch is asbest nog vaak aanwezig in gebouwen van voor 2001. Die toepassingen van asbest zijn niet altijd zichtbaar. De golfplaten zijn gekend, maar er kan ook asbest zitten in plaasterisolatie, imitatiemarmer, vals plafond, lambrisering, onderdakplaten, (dak)leien, vensterdorpels, asbestcementplaten, schouwpijpen,…

Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s van asbest. Vooral het onzorgvuldig omgaan met asbest bij afbraak- of verbouwingswerken geeft een risico op blootstelling aan asbestvezels. Er wordt dan ook gestreefd naar een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen, dit is het gecontroleerd en veilig ontmantelen en verwerken ervan. 

In het kader van het 'versneld asbestafbouwbeleid' zoals uitgewerkt door de OVAM, organiseert Limburg.net het inzamelen aan huis van asbestafval via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers.
Meer info hierover vind je op de site van Limburg.net.

 

Wees alert voor asbest! Als je 't goed aanpakt heb je niks te vrezen!