Belastingen en retributies

Hier vind je een overzicht van de belastingen en retributies per dienst terug.
Heb je vragen? De dienst Financiën helpt je graag verder!
Neem contact op via de gegevens aan de rechterzijde.

Wat is het verschil tussen een retributie en een belasting?

Een retributie en een belasting zijn beide bedragen die je aan de gemeente moet betalen.

  • Een belasting is een bijdrage aan de algemene middelen van de gemeente.
  • Een retributie is een bijdrage voor een specifieke dienst van de gemeente.

Belastingen en Retributies sinds 1 september 2020
Belastingen en Retributies t.e.m. 31 augustus 2020

Algemeen bestuur

Datum goedkeuringDatum  bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
01.01.200203.01.2002Motorvoertuigen - belastingreglementdownload
10.02.202001.04.2020Tarieven voor de uitvoering van diensten en werken - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Hinderlijke inrichtingen - belastingreglementdownload
12.05.201416.05.2014Verrichte prestaties van brandpreventie in Riemst door de brandweer - retributiereglementdownload
03.11.201407.11.2014Afschaffing algemene gemeentebelasting - belastingreglementdownload
09.05.201613.05.2016Tarieven gemeentelijk drukwerk verenigingen - belastingreglementdownload
12.12.201616.12.2016Aanpassing aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - belastingreglementdownload
09.12.201918.12.2019Aanpassing aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - belastingsreglement 2020download
11.05.202002.07.2020Retributie administratie- en aanmaningskosten voor niet-fiscale schuldvorderingendownload
09.12.201919.12.2019Tariefreglement voor de grafconcessies op de begraafplaatsendownload
    
    

 

Landbouw en Lokale Economie

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
12.03.201216.03.2012Gebruik marktkasten door verenigingen - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Verhuur van kamers voor verblijf in de gemeente - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Aanplakborden - belastingreglementdownload
09.12.201918.12.2019Verhuur van kamers voor verblijf in de gemeente - belastingreglement 2020download
09.12.201918.12.2019Aanplakborden - belastingreglement 2020download

 

Milieu en Dierenwelzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
09.12.201918.12.2019Gewonnen delfstof groeven - belastingreglement 2020download
09.12.201918.12.2019Opslaan van schroot en voertuigen buiten gebruik - belastingreglement 2020download
09.12.201919.12.2019Hernieuwing en aanpassing retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op het grondgebied van de gemeente Riemstdownload

Ruimtelijke ordening en Wonen

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
10.06.201311.06.2013Ander gebruik van het openbaar domein - belastingreglementdownload
10.03.201414.03.2014Leegstand van woningen en gebouwen -  belastingreglementdownload
11.12.201715.12.2017Opcentiemen onroerende voorheffing - belastingreglementdownload
13.02.201717.02.2017Leegstand van woningen en gebouwen die vanaf 1 januari 2017 op de gemeentelijke leegstandsinventaris werden opgenomen -  belastingreglementdownload
13.03.201717.03.2017Reglement verwaarlozing -  belastingreglementdownload
10.04.201714.04.2017Aanvragen vergunning, meldingen en attesten en afgifte administratieve stukken - retributiereglementdownload
09.12.201918.12.2019Opcentiemen onroerende voorheffing - belastingreglement 2020download
09.12.201918.12.2019Ander gebruik van het openbaar domein - belastingreglementdownload
09.12.201919.12.2019Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020-2022download
06.07.202004.08.2020Belasting op masten pylonendownload

 

Sport, Cultuur, Jeugd, Evenementen, Bibliotheek en Toerisme

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
10.02.2014

01.03.2014

Tarieven verhuring signalisatiemateriaal - belastingsreglement

download
10.02.201414.02.2014Gemeentelijke tarieven toerisme - belastingreglementdownload
09.05.201613.05.2016Vergoeding testritten rallywagens - belastingreglementdownload
13.02.201717.02.2017Tarieven en voorwaarden gebruik gemeentelijke sportaccommodaties - belastingreglementdownload
13.03.201717.03.2017Vaststelling tarieven fotokopieën in de G.O. Bibliotheek - belastingsreglementdownload
13.05.201907.11.2019Tarieven voor deelname aan gemeentelijke activiteiten door individuen - belastingreglementdownload

 

Welzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
14.04.201418.04.2014Tarieven en voorrangsbeleid kinderopvang - belastingreglementdownload

Sociaal Huis

Datum goedkeuringDatum bekendmakingBesluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
12.04.202122.04.2021Retributiereglement Dorpsrestaurantsdownload

 

Meer uitleg...