Belastingen en retributies

Hier vind je een overzicht van de belastingen en retributies per afdeling terug. Heb je vragen? De dienst Financiën helpt je graag verder!

Klik op één van de onderstaande categorieën om de desbetreffende belastingen en retributies te raadplegen.

Algemeen bestuur

Datum goedkeuringDatum  bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
01.01.200203.01.2002Motorvoertuigen - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Tarieven voor de uitvoering van diensten en werken - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Hinderlijke inrichtingen - belastingreglementdownload
12.05.201416.05.2014Verrichte prestaties van brandpreventie in Riemst door de brandweer - retributiereglementdownload
10.03.201414.03.2014Tariefreglement voor de grafconcessies op de begraafplaatsen - belastingreglementdownload
03.11.201407.11.2014Afschaffing algemene gemeentebelasting - belastingreglementdownload
09.05.201613.05.2016Tarieven gemeentelijk drukwerk verenigingen - belastingreglementdownload
14.10.201921.10.2019Gemeentereglement administratieve stukken - belastingreglementdownload
12.12.201616.12.2016Aanpassing aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - belastingreglementdownload

Landbouw en Lokale Economie

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
12.03.201216.03.2012Gebruik marktkasten door verenigingen - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Verhuur van kamers voor verblijf in de gemeente - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Aanplakborden - belastingreglementdownload

 

Milieu en Dierenwelzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
09.12.201313.12.2013Ambtshalve opruimen van sluikstorten - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Gewonnen delfstof groeven - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Opslaan van schroot en voertuigen buiten gebruik - belastingreglementdownload
09.12.201313.12.2013Opvang, verzorging en bewaring loslopende dieren op grondgebied van de gemeente - retributiereglementdownload
14.09.201518.09.2015Tarieven aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net - belastingreglementdownload

10.09.2018

11.09.2018Inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - belastingreglementdownload

Ruimtelijke ordening en Wonen

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
10.06.201311.06.2013Ander gebruik van het openbaar domein - belastingreglementdownload
11.12.201715.12.2017Opcentiemen onroerende voorheffing - belastingreglementdownload
10.03.201414.03.2014Leegstand van woningen en gebouwen -  belastingreglementdownload
13.02.201717.02.2017Leegstand van woningen en gebouwen die vanaf 1 januari 2017 op de gemeentelijke leegstandsinventaris werden opgenomen -  belastingreglementdownload
13.03.201717.03.2017Reglement verwaarlozing -  belastingreglementdownload
10.04.201714.04.2017Aanvragen vergunning, meldingen en attesten en afgifte administratieve stukken - retributiereglementdownload

Sport, Cultuur, Jeugd, Evenementen, Bibliotheek en Toerisme

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
10.02.2014

01.03.2014

Tarieven verhuring signalisatiemateriaal - belastingsreglement

download
10.02.201414.02.2014Gemeentelijke tarieven toerisme - belastingreglementdownload
09.05.201613.05.2016Vergoeding testritten rallywagens - belastingreglementdownload
13.02.201717.02.2017Tarieven en voorwaarden gebruik gemeentelijke sportaccommodaties - belastingreglementdownload
13.03.201717.03.2017Vaststelling tarieven fotokopieën in de G.O. Bibliotheek - belastingsreglementdownload
13.05.201907.11.2019Tarieven voor deelname aan gemeentelijke activiteiten door individuen - belastingreglementdownload

 

Welzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
14.04.201418.04.2014Tarieven en voorrangsbeleid kinderopvang - belastingreglementdownload