Landbouwraad

De landbouwraad heeft als doel de belangen te behartigen van land- en tuinbouwers. De raad verstrekt bijgevolg adviezen en organiseert overlegvergaderingen. Op die manier wil ze voor een meerwaarde zorgen binnen het gemeentelijk landbouwbeleid.

Meer info

Dienst lokale economie en landbouw
Tel. 012 44 03 34 -  landbouw@riemst.be