Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Participatieraad (Schoolraad)

De schoolraad is opgericht op 1 april 2005.

Doelstelling

Heeft als doel te waken over de kwaliteit van het onderwijs en adviseert en overlegt hierover met de inrichtende macht.

Samenstelling

Voorzitter: W. Reynders
Secretaris: F. Tans