College van Burgemeester en Schepenen

Print

Het College van Burgemeester en Schepenen van Riemst, ook wel het schepencollege genoemd, bestaat uit de burgemeester en 6 schepenen, aangevuld met de gemeentesecretaris die de rol van griffier vervult. Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en komt in principe iedere donderdagavond samen.

Burgemeester

Mark Vos

Contact info

Maastrichtersteenweg 2 b
3770 Riemst
012 44 03 02
Bevoegdheden
Begraafplaatsen
Beleid
Bestuur
Burgerzaken
Financiën
Groeven
Nutsvoorzieningen
Openbare Werken
Patrimonium
Personeel
Planning en innovatie
Politie

Spreekuren: dinsdag 18.00 u. tot 19.00 u. in het gemeentehuis.
Of op afspraak via kabinetsmedewerker – tel.012 44 03 04 – e-mail: philippe.reyners@riemst.be

Schepenen

Guy Kersten

Contact info

Elsterweg 36
3770 Riemst
012 23 22 06
Bevoegdheden
Dorpsversterking
Inrichting Openbare Ruimte
Landbouw
Middenstand en Economische Zaken
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Plattelandsontwikkeling
Ruilverkavelingen
Verkeersveiligheid

Marina Pauly

Contact info

Walenweg 20
3770 Riemst
0475 93 90 04
Bevoegdheden
Communicatie
Cultuur - Socio-Culturele Verenigingen
Erfgoed
Gelijke Kansen
Gezin
Heemkunde
Integrale Kwaliteitszorg
Kinderopvang
Personen met een Handicap
Toegankelijkheid

Christian Bamps

Contact info

Klein Lafeltstraat 24
3770 Riemst
012 45 60 23
Bevoegdheden
Bibliotheek
Europese Aangelegenheden
Kermissen en Feestelijkheden
Ontwikkelingssamenwerking
Sport
Toerisme

Bert Cilissen

Contact info

Heukelom-Dorp 40
3770 Riemst
012 45 59 17
Bevoegdheden
Aankoopbeleid
Jeugd
Onderwijs
Tewerkstelling
Volwasseneneducatie

Mathieu Eycken

Contact info

Op de Dries 70
3770 Riemst
012 45 67 04
Bevoegdheden
Archeologie
Archief
Dierenwelzijn
Duurzame Ontwikkeling
Gezondheid en Preventie
ICT & informatisering
Leefmilieu
Monumenten & Landschappen

Katja Onclin

Contact info

Vijf Kruisenstraat 14
3770 Riemst
0479 79 88 09
Bevoegdheden
Huisvesting-Woonbeleid
Ruimtelijke Ordening
Senioren
Sociale Aangelegenheden
Voorzitter OCMW