Persberichten

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de opmaak van de persberichten van de gemeente Riemst.
Contact : communicatie@riemst.be.

Persberichten

Groen licht voor masterplan met toekomstgerichte invulling recreatiezone Herderen

Mark Vos, burgemeester: “We zetten de komende jaren sterk in op de uitbouw van de sport- en spelsite in het hart van Herderen. De unieke ligging tussen sporthal Hirtheren en de gemeentelijke basisschool De Tol (2016), de gemeentelijke kinderopvang Ukke Puk en het Huis van het Kind maakt het terrein tot een multifunctioneel knooppunt. Het is dé uitvalsbasis van heel wat sportclubs. Als gezonde gemeente zetten we sterk in op beweging. Het voorzien van kwalitatieve sportinfrastructuur verdient onze blijvende aandacht. Daarnaast heeft de plek ook een enorme betekenis voor de jeugd in Riemst. Als thuishaven van de gemeentelijke speelpleinwerking en als speelterrein voor onze kinderen in de gemeentelijke kinderopvang heeft deze site een belangrijke meerwaarde in ons kindvriendelijk beleid.”

Lees het volledige persbericht

Vaccinatiebus klaar voor vervoer van en naar vaccinatiecentrum

Bilzen, Hoeselt en Riemst zetten alles op alles om het vaccinatiepercentage in hun regio zo hoog mogelijk te krijgen. Met het mobiliteitsbudget, dat Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken voorziet organiseren de gemeentebesturen tal van extra manieren om hun inwoners vlot in het vaccinatiecentrum te krijgen. Je laten vaccineren, moet immers zo gemakkelijk mogelijk zijn.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken: “Ik wil lokale besturen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maximaliseren van de bereikbaarheid van en naar onze vaccinatiecentra. Dit moeten we zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat we aan een maximum aantal mensen geraken die zich laat vaccineren. Vanuit Vlaanderen voorzie ik daarom voor zowel het organiseren van het vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking, als voor het versterken van het collectief vervoer via belbussen, private busbedrijven of taxidiensten 102.000 euro voor het vaccinatiecentrum in De Kimpel. De gemeentebesturen zetten deze som in om de Minder Mobielen Centrales in de drie gemeenten te bekostigen en om een vaccinatiebus in te leggen.”

Overzicht mobiliteitsacties:
Johan Sauwens, burgemeester Bilzen: “Het bestaande openbaar en privévervoeraanbod wordt online en op papier bekend gemaakt bij de inwoners van Bilzen-Hoeselt-Riemst. Alle relevante informatie wordt verstrekt op de gemeentelijke websites en in een huis-aan-huis vaccinatiekrant.”

Peter Thijs, schepen Bilzen: “Graag doen we een warme oproep aan de bevolking. Draag zorg voor de mensen in je omgeving en vraag aan je buren en kennissen of ze eventueel hulp nodig hebben om in het vaccinatiecentrum te geraken. Op dit moment zijn de 85-plussers aan de beurt voor vaccinatie, spring bij en help waar nodig.”

Werner Raskin, burgemeester Hoeselt: “Natuurlijk zijn er ook kwetsbare inwoners, die extra ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen volledig gratis gebruikmaken van de Minder Mobielen Centrale. De vrijwilligers van de MMC halen met hun privévoertuig mensen thuis op. Ze vervoeren iedereen die omwille van gezondheidsbeperkingen, een handicap of leeftijd niet zelfstandig in het vaccinatiecentrum raakt. Je dient wel telefonisch contact op te nemen met de Minder Mobielen Centrale in je eigen gemeente. De centrale doet een intakegesprek en plaatst bij een terechte vervoersvraag een reservatie. We bieden onze inwoners in de huis-aan-huis vaccinatiekrant ook de contactgegevens van alle taxibedrijven in onze gemeenten aan en een duidelijk overzicht van de bestaande Lijn- en belbussen. Zo hopen we iedereen maximaal te ondersteunen.”

Minder Mobielen Centrale Bilzen: 089 51 91 38
Minder Mobielen Centrale Hoeselt: 089 30 92 63
Minder Mobielen Centrale Riemst: 012 44 09 10

Mark Vos, burgemeester Riemst: “Met het mobiliteitsbudget dat vanuit Vlaanderen wordt voorzien, leggen we ook een eigen vaccinatiebus in. Vanuit de Riemster dorpen wordt er vanaf deze week op 3 dagen per week een gratis bus ingelegd naar het vaccinatiecentrum in Bilzen. Zo hopen we aanvullend te werken op het bestaande openbaar en privaat vervoeraanbod.”

 Lijn 1 vertrekt op dinsdag vanuit Kanne en rijdt doorlopend langs Vroenhoven, Lafelt en Vlijtingen door Kleine- en Grote-Spouwen en Martenslinde naar Bilzen-centrum en het vaccinatiecentrum.
 Lijn 2 rijdt op woensdag vanuit Elst, naar Millen, Genoelselderen, Membruggen en Herderen naar Bilzen.
 Lijn 3 rijdt op donderdag vanuit Val-Meer, Bolder, Zichen, Zussen, Heukelom en Riemst naar Bilzen.

Mark Vos, burgemeester Riemst: “Onze inwoners kunnen zonder reservatie opstappen op deze buslijnen. Ontvang je een uitnodiging om je te laten vaccineren? Dan kan je je afspraak digitaal of via het callcenter zo inplannen dat je gebruik kan maken van het gratis busvervoer.”

Callcenter vaccinatiecentrum Bilzen: 089 39 96 80
 

Gemeente Riemst en provincie Limburg planten samen klimaatbomen

Door de klimaatverandering veranderen de weerspatronen. Meer neerslag in de winter en meer hitte en droogte in de zomer, afgewisseld met zeer hevige regenbuien. Om de effecten van deze extremere weersomstandigheden mee te helpen milderen, slaat de gemeente Riemst de handen in elkaar met de provincie Limburg. Via een aantal projecten wordt ingezet op het aanplanten van extra bomen. Deze aanplant zorgt voor een verhoging van de opname van CO² en fijn stof. Deze ‘klimaatbomen’ zorgen bovendien voor meer schaduw en koelte en houden de verdroging van de bodem tegen. Op vrijdag 12 maart start de aanplant in het provinciale waterbekken in de Langstraat te Val-Meer.

Klimaatbomen in waterbekkens

De gemeente Riemst voorziet jaarlijks 10.000 euro voor de aanplant van klimaatbomen. Riemst sluit nu een overeenkomst af met de provincie Limburg voor de gezamenlijke aanplant van 79 hoogstambomen en 1500 struiken. De werken worden uitgevoerd door het landschapsteam van Natuurpunt en starten op vrijdag 12 maart 2021.

Mark Vos, burgemeester: “De aanplant van de klimaatbomen verhoogt de biodiversiteit in ons open akkerlandschap. Er ontstaan nieuwe, kleine leefgebieden voor akkervogels als de patrijs en de geelgors. Ook kleine zoogdieren als de das, de hermelijn en de wezel en verscheidene vleermuissoorten profiteren mee. De bomen worden zeer bewust op de hoger gelegen delen in de waterbekkens geplaatst. Hier krijgen de bomen voldoende ruimte om volledig te kunnen uitgroeien. Zo garanderen we een lange toekomst voor onze klimaatbomen.”

Peter Neven, schepen van klimaat: “De klimaatbomen zorgen bovendien voor de nodige schaduw en verkoeling voor de schapen, die onze Riemstse bekkens begrazen. Bij de begrazing verspreiden de schapen zaden en dit zorgt dan weer voor een meer gevarieerde plantengroei en insectenaanwezigheid. De schapen zijn een extra biodiversiteitsverhoger. Die verdienen dus wat welkome schaduw in de zomermaanden.”

Bert Lambrechts, gedeputeerde van Water, Milieu en Natuur: “Met veel plezier werken we samen met Riemst om klimaatbomen te planten. Om maximale ondersteuning te bieden, stellen we niet alleen provinciale bufferbekkens ter beschikking maar hebben we ook aan onze aannemer gevraagd om de bomen te planten. Bovendien werken we momenteel aan de actualisatie van het provinciale klimaatplan. De aanplant van extra bomen en struiken past perfect in ons klimaatplan in opmaak. 11 maart werd ook een nieuwe website gelanceerd, www.klimaatbomeninlimburg.be, die informatie rond klimaatbomen hapklaar presenteert. De website past binnen onze campagne “Klimaatbomen in Limburg” en moet er mee voor zorgen dat bomen opnieuw ruimte krijgen in Limburgse tuinen, parken, pleinen en straten. En dat is geen kwestie van verfraaiing maar een echte noodzaak. Hopelijk inspireert deze terreinactie ook andere lokale besturen. Klimaat is een zaak van iedereen.”

Wegens succes verlengd: elk jaar 25 klimaatbomen in de dorpskernen

I.s.m. het Centrum voor Duurzaam groen werden er de voorbije 3 jaar ook jaarlijks 25 klimaatbomen geplant in de Riemstse dorpskernen. Deze bomen – die gratis ter beschikking werden gesteld door de provincie Limburg – capteren CO² en fijn stof.

Peter Neven, schepen: “De klimaatbomen vergroenen de pleintjes en de ontmoetingsplekken in onze 13 Riemstse dorpen. We zijn verheugd dat dit project nog een extra jaar verder gezet kan worden.”

Het LSM klimaatbomenproject

Riemst zal in de toekomst – net als 15 andere partnergemeenten in het LSM Klimaatbomenproject – bijkomend nog 142 klimaatbomen aanplanten.

Bert Lambrechts, gedeputeerde provincie Limburg: “LSM maakte in het verleden een budget vrij van 1 000 000 euro voor de aankoop en aanplant van bijkomende klimaatbomen bij voorkeur bedoeld voor publieke plaatsen. De gemeente Riemst tekende in op dit aanbod en kan hierdoor rekenen op een subsidie van 50% voor de aanplant van maar liefst 142 klimaatbomen. Momenteel bekijken we met de provincie Limburg, LSM en Limburg.net hoe we nog meer Limburgse gemeenten in de toekomst kunnen ondersteunen bij de aanplanting van klimaatbomen. Om de aankoop en aanplant van klimaatbomen door gemeenten vlotter te doen verlopen, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw reglement dat de bestaande reglementen van Ruimte voor Bomen (Limburg.net) en het LSM-klimaatbomenfonds samenvoegt.”

Van de Jhukkelommerwèèg tot de Pestoêr Counestraot

Je dialect, wel dat moet je koesteren! Om het Riemstse dialect in stand te houden, besliste het gemeentebestuur van Riemst om geleidelijk aan alle straatnaamborden in de gemeente te voorzien van de gepaste benaming in het dialect. Gogri, het geschied- en oudheidkundig genootschap van Riemst, werkte hier aan mee. De verschillende heemkundige kringen in de gemeente vertaalden stap voor stap alle straatnamen “naar het plat”. Nu is het dorp Vroenhoven aan de beurt.

Mark Vos, burgemeester: “Deze week werden de dialectnamen voor de straten van Vroenhoven, officieel goedgekeurd door het schepencollege. Onze technische dienst kan vervolgens met deze mooie nieuwe namenlijst aan de slag. Na Vroenhoven zijn enkel nog Vlijtingen en Riemst aan de beurt. Binnenkort heeft dan elke Riemstse straat ook een officiële dialectnaam.”

Peter Neven, schepen van erfgoed en heemkunde: “Ons sappige dialect staat onder druk en dat is een jammere zaak. Uiteraard willen we dit belangrijke stukje van ons erfgoed niet verloren laten gaan. We zijn dan ook zeer verheugd over de werkzaamheden van de gemeentelijke adviesraad Gogri. Dorp na dorp gingen zij aan de slag. Weldra lezen we weer in alle Riemstse straten dialect.”
 

Vaccinatiebus en Minder Mobielen Centrales brengen inwoners Bilzen – Hoeselt - Riemst naar vaccinatiecentrum

Om het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te maken en tegelijkertijd het vaccinatiepercentage zo hoog mogelijk te krijgen, willen de gemeentebesturen van Bilzen, Hoeselt en Riemst zoveel mogelijk drempels wegnemen. Het vaccinatiecentrum voor hun inwoners is gelokaliseerd in De Kimpel te Bilzen. Na een analyse van het bestaande openbaar en privé-vervoeraanbod wordt er bijkomend een eigen ‘vaccinatiebus’ ingericht. Ook zullen de meest kwetsbare personen gratis gebruik kunnen maken van de Minder Mobielen Centrale. Op die manier hopen de gemeentebesturen de inwoners optimaal te ondersteunen. 

De vaccinatiebus

Mark Vos, burgemeester Riemst: “Vanuit Riemst zal er 3 dagen per week een gratis bus ingelegd worden naar het vaccinatiecentrum in Bilzen. Onze inwoners kunnen zonder reservatie opstappen op deze lijn. Ontvang je een uitnodiging om je te laten vaccineren? Dan kan je je afspraak digitaal of via het callcenter (089 39 96 80) zo inplannen, dat je gebruik kan maken van het gratis vervoer. Uiteraard staat het je vrij om van deze extra buslijnen gebruik te maken om een uitstap naar Bilzen te plannen. Een win-win situatie dus!”

Een gedetailleerd halteschema van de buslijnen vind je in de bijlage van dit persbericht. De bussen zullen rijden op maandag, woensdag en vrijdag en dit vanaf midden maart tot ongeveer eind juni. De precieze timing hangt samen met de levering van de vaccins en de opstart van de vaccinatie van de 65-plussers. De definitieve uurplanning van de bussen wordt aan de inwoners medegedeeld via een intergemeentelijke huis-aan-huis vaccinatiekrant en via de gemeentelijke websites.

Vervoer op maat voor de meest kwetsbaren

Naast de vaccinatiebus, zullen ook de Minder Mobielen Centrales uit de 3 gemeenten ingezet worden voor diegenen, die extra ondersteuning nodig hebben. 

Werner Raskin, burgemeester Hoeselt: “De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale halen met hun privé-voertuig mensen thuis op. Ze vervoeren iedereen die omwille van gezondheidsbeperkingen, een handicap of leeftijd niet zelfstandig in het vaccinatiecentrum raakt. Zo voorzien we ook vervoer op maat van de meest kwetsbaren. Iedereen met een specifieke vervoersnood zal gratis gebruik kunnen maken van deze service. Wel dient er een reservatie gemaakt te worden bij de contactcentrale van de Minder Mobielen Centrale in de eigen gemeente.” 

Minder Mobielen Centrale Bilzen: 089 51 91 38.
Minder Mobielen Centrale Hoeselt: 089 30 92 63.
Minder Mobielen Centrale Riemst: 012 44 09 10.

Help je buur

Johan Sauwens, burgemeester Bilzen: “Pas wanneer 70 procent van de bevolking ingeënt is, zal het virus onder controle zijn. Vaccinatie is de belangrijkste troef om de COVID 19-pandemie achter ons te laten. Daarom doen we een warme oproep aan de bevolking. Draag zorg voor de mensen in je omgeving. Vraag aan je buren en kennissen of ze vervoer naar het vaccinatiecentrum nodig hebben en spring bij waar nodig. Met gebundelde krachten doen we de vaccinatieteller sneller stijgen. Zo kunnen we spoedig weer het normale leven hervatten.”

Meer info over vaccinatiebus

Samen met ouders en leerkrachten werken we aan veiligere schoolomgevingen

Het gemeentebestuur van Riemst zet de komende jaren sterk in op het veiliger maken van de schoolomgevingen. Ook routes van en naar school willen we aanpakken. Om de schoolomgeving in elk dorp onder de loep te nemen, werkt de gemeente Riemst samen met Route2School. Focus ligt op het nauw betrekken en samenbrengen van alle actoren: kinderen, ouders, leerkrachten én politie. Begin volgend schooljaar gaan we effectief in elke Riemstse basisschool aan de slag.

Raadpleeg volledig persbericht

Ontknoping nieuwjaarsactie Riemst21

Als uitzonderlijke nieuwjaarsactie kozen de inwoners van Riemst digitaal mee welke goede doelen (verenigingen/vrijwilligersorganisaties) de gemeente dit jaar voorzag van een extra duwtje in de rug. Maar liefst 2200 inwoners brachten tussen 23/12 en 5/1 hun stem uit op riemst21.be. Elke vereniging in de top 21 krijgt 570 euro om het jaar goed in te zetten. Op deze manier vervangt de gemeente Riemst de traditionele nieuwjaarsreceptie, die omwille van corona uiteraard niet kan doorgaan. 

Raadpleeg volledig persbericht