Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Persberichten

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de opmaak van de persberichten van de gemeente Riemst.
Contact : communicatie@riemst.be.

Persberichten

Samen met ouders en leerkrachten werken we aan veiligere schoolomgevingen

Het gemeentebestuur van Riemst zet de komende jaren sterk in op het veiliger maken van de schoolomgevingen. Ook routes van en naar school willen we aanpakken. Om de schoolomgeving in elk dorp onder de loep te nemen, werkt de gemeente Riemst samen met Route2School. Focus ligt op het nauw betrekken en samenbrengen van alle actoren: kinderen, ouders, leerkrachten én politie. Begin volgend schooljaar gaan we effectief in elke Riemstse basisschool aan de slag.

Raadpleeg volledig persbericht

Ontknoping nieuwjaarsactie Riemst21

Als uitzonderlijke nieuwjaarsactie kozen de inwoners van Riemst digitaal mee welke goede doelen (verenigingen/vrijwilligersorganisaties) de gemeente dit jaar voorzag van een extra duwtje in de rug. Maar liefst 2200 inwoners brachten tussen 23/12 en 5/1 hun stem uit op riemst21.be. Elke vereniging in de top 21 krijgt 570 euro om het jaar goed in te zetten. Op deze manier vervangt de gemeente Riemst de traditionele nieuwjaarsreceptie, die omwille van corona uiteraard niet kan doorgaan. 

Raadpleeg volledig persbericht

Trajectcontrole Bilzersteenweg

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Bilzen zet de gemeente Riemst trajectcontrole in op de Bilzersteenweg (N745).  Het traject op de Bilzersteenweg werd geselecteerd door het AWV na een analyse van de meest recente data rond ongevallen en snelheid. 

Raadpleeg volledig persbericht