Honden en katten

Rondzwervende dieren

Het gemeentebestuur werkt samen met het dierenasiel van Sint-Truiden voor de opvang van (rondzwervende) dieren.

Honden en tamme katten

Als je een verloren gelopen hond vindt, breng je in eerste instantie de politie of de Technische Dienst op de hoogte. Best breng je ook het dierenasiel van Sint-Truiden zo snel mogelijk op de hoogte zodat zij hiervan nota kunnen nemen.

Dierenasiel Sint-Truiden
Bedrijvenstraat 5797, 3800 Sint-Truiden
tel. 011 69 53 07, e-mail: info@dierenasielsinttruiden.be

Verplichte castratie/sterilisatie van katten

Elke kat geboren na 31 augustus 2014 moet gesteriliseerd of gecastreerd zijn en ook gechipt en geregistreerd.

Wat zegt de wet?
Uw kat moet gecastreerd of gesteriliseerd zijn, ten laatste op 5 maanden ouderdom.
Als u uw kat verkoopt of (gratis) weggeeft moet u het dier eerst laten castreren of steriliseren én registreren.
De dierenarts noteert de datum van sterilisatie / castratie in de databank CatID.
Als uw kat uit het buitenland komt en nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dan moet dit gebeuren voor de kat 5 maanden oud is of, als de kat al ouder is dan 5 maand, binnen de 30 dagen na aankomst. De registratie van de kat moet gebeuren binnen de 8 dagen na aankomst.

Bij katten is 1 + 1 = 6 en dit tweemaal per jaar. Vele mensen laten nog steeds de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen vandien: voor de kleintjes wordt er meestal geen goede thuis gevonden. Ze worden op gruwelijke wijze gedood of gewoon aan hun lot overgelaten. En zo ontstaat er een zwerfkattenprobleem: 1 kat kan immers na amper 16 maanden voor 36 nakomelingen zorgen.

Voorkom het probleem bij je eigen kat en laat je kat steriliseren. Niet alleen zorg je er op die manier voor dat er geen ongewenste katjes meer bijkomen, ook voor jouw kat heeft de sterilisatie voordelen: een kattin heeft minder kans op tumoren, schijnzwangerschappen en baarmoederkanker. En een gecastreerde kater zal geen nachtconcerten of luidruchtige gevechten meer houden en wordt huiselijker. Voor de sterilisatie van huiskatten komen gemeente en dierenasiel niet tussen!

Voor het vangen en plaatsen van rondzwervende katten werken we samen met het dierenasiel in Sint-Truiden. Het dierenasiel zal na afspraak de zwerfkatten vangen, steriliseren en in de omgeving terugplaatsen. De gemeente neemt de kosten hiervan voor haar rekening. Neem hiervoor eerst contact op met de milieudienst - tel. 012 440 340 of milieu@riemst.be.

Gewonde katten en noodgevallen

Heb je een gewonde of verwaarloosde kat gevonden, dan kan je raad vragen bij ‘zwerfkatten in nood II’.

VZW Zwerfkat in Nood II
Postbus 58, 3630 Maasmechelen
gsm 0495 28 51 27

Katten met aids

Buddykat is een organisatie uit Tongeren die katten met kattenaids opvangt. Kattenaids is een ziekte die niet overdraagbaar is op mensen. Met de juiste medicatie kunnen deze katten een normaal leven leiden.

Buddykat
info@buddykat.be
gsm 0494 08 04 61

Dier vermist?

Is je dier vermist, meld dit aan de dierenasiels in de buurt. Op de website www.dierenasielsinttruiden.be vind je links naar internetsites waar je de verdwijning van je dier kan doorgeven.

Gastgezinnen voor katten en honden

‘Adopteer een hond’ maakt deel uit van de vzw Zwerfkat in nood II. Zwerfkatten of –honden worden (eventueel na de nodige medische verzorging) ondergebracht in een geschikt gastgezin. Wil je je kandidaat stellen om voor een bepaalde tijd een dier op te vangen, neem dan contact op met Zwerfkat in Nood II - gsm 0495 28 51 27.

Hondenpoep

Hondenpoep is een bron van ergernis. Niets vervelender dan een hoopje op je stoep te zien liggen of aan je schoen te voelen kleven. Maar hondenpoep is niet enkel vervelend en vies. Het kan ook een ernstig risico voor de gezondheid inhouden, omdat het wormen verspreidt die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen in het park of in zandbakken kunnen besmet raken. 

Het probleem kan nochtans eenvoudig opgelost worden als iedereen die met zijn hond gaat wandelen een zakje meeneemt en het hoopje van de hond onmiddellijk opruimt. Je kan dit zakje weggooien in de straatafvalbakjes.
Je gebruikt hiervoor best 100% biologisch afbreekbare zakjes, speciale papieren zakjes of zakjes uit 100% gerecycleerd materiaal.

Het opruimen van hondenpoep is verplicht volgens artikel 19 van de politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De eigenaars of houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. 

De eigenaars of houders van honden zijn verplicht op het volledige grondgebied van de gemeente de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen met behulp van een zakje en te deponeren in een straatvuilcontainer of in een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of moeten het zakje mee naar huis nemen en verwijderen met de gewone huisvuilophaling.

De begeleiders van de hond(en) zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. 

Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op blinden en andere gehandicapte personen met geleidehond of assistentiehond, die zelf niet in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen.

 

Project Baas & Beest

Baas&Beest verleent hulp aan (huisdieren van) Limburgse kansarmen en wordt door het co-creatief Beestig Bezig uitgebaat met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood. Dit project komt tegemoet aan een noodzaak waar dierenasielen, burgers en gemeenten de provincie attent op maakten.

Mensen in armoede die op zoek zijn naar een oplossing voor hun huisdier, contacteren regelmatig het OCMW, of in bepaalde omstandigheden wordt de dienst Leefmilieu ingeschakeld. Tijdelijke (ziekenhuisopname, gevangenisstraf) of definitieve veranderingen (bejaardentehuis) zorgen vaak voor probleemsituaties waar niet meteen oplossingen voor zijn. In het beste geval vinden de dieren een nieuwe thuis via een dierenasiel. Soms loopt de situatie echter uit de hand met in beslagname van dieren tot gevolg. Zo ver hoeft het echter niet te komen!

Van pilootproject naar gestructureerd beleid
In 2018 ondersteunde de provincie Limburg het pilootproject ‘mens en dier helpen’ met als doel de noden van kansarmen met huisdieren en hulpverleningsdiensten in kaart te brengen. De vzw Beestig Wijs faciliteerde dit pilootproject in een co-creatie platform ‘Beestig Bezig’. Dit co-creatie concept wil organisaties, ondernemers en geïnteresseerden samenbrengen om gezamenlijk dienstverlening te ontwikkelen die mens en dier ten goede komt.

Baas&Beest
Vanaf 10 april 2019 voorziet ‘Baas&Beest’ sociale dienstverlening voor mens en dier in de Jukstraat 33 in Hasselt.

Belangrijk!
Het project is centraal gelegen in de provincie met een dienstverlening naar alle Limburgse gemeenten voor een welbepaalde doelgroep ‘kansarmen’. Bij elke aanvraag gebeurt een check op basis van dezelfde criteria als de Prins Laurentstichting hanteert.

Voor hoogdringende gevallen kan je terecht bij Baas&Beest, baasenbeest@beestigwijs.be, tel +32 498 12 42 12.

Over welke dienstverlening gaat het?
In een eerste fase ligt de focus op het organiseren van noodopvang. Baasjes die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen en geen pensionopvang kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang. Deze noodopvang vindt plaats bij de baasjes thuis, bij gastgezinnen of in een pension uit de buurt. Alle administratie, van het verwerken van de opvangvraag, over het eventuele ophalen van het dier tot de daadwerkelijke plaatsing, wordt door ‘Baas&Beest’ behandeld.
In de volgende maanden wordt de rest van de dienstverlening opgestart:

  • Dierenvoeding en materialen
  • Noodopvang
  • Vachtverzorging
  • Opvoedingsondersteuning

Praktische info

Partners: Provincie Limburg - Stad Hasselt - Stichting Prins Laurent - vzw Beestig Wijs

Medewerkers: vrijwilligers en jongvolwassenen

Locatie: Jukstraat 33 - 3500 Hasselt

Contact en extra info over het project: 

Baas&Beest, info@beestigbezig.be, tel +32 498 124212

Vang jij honden of katten op tegen betaling? Dan ben je erkenningsplichtig

Je moet erkend zijn als pensionhouder door de dienst Dierenwelzijn als:
- je op regelmatige basis zorg draagt voor de honden/katten van iemand anders
- je deze viervoeters de nodige zorgen geeft onder je eigen dak
- je dit gedurende een beperkte tijd doet
- je hiervoor een vergoeding krijgt

Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Jouw erkenningsnummer aanvragen? Dat kan via www.dierenwelzijn.vlaanderen.be

De lijst met alle erkende pensions voor honden en katten in Vlaanderen vind je  op https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erke...