Horecavergunning

Denk je eraan om een eigen horecazaak te starten? Dan moet je een horecavergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Deze kun je aanvragen bij de dienst lokale economie. Hiervoor dien je een dossier op te stellen dat volgende documenten moet bevatten:

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Attest verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering
  • Attest verzekering: objectieve aansprakelijkheid (indien van toepassing: > 50m²)
  • Attest van goed gedrag en zeden van de uitbater(s) (en vaste medewerkers)
  • Ondernemingsnummer
  • Kopie van identiteitskaart
  • Kopie van huurcontract (indien u niet eigenaar bent van het pand)
  • Kopie van de statuten van de zaak
  • Keuringsattesten van gas, elektriciteit en verwarming
  • Bewijs van positief advies van de brandweer (wordt door gemeente opgevraagd)

Van zodra je over al deze documenten beschikt zal de dienst lokale economie je dossier nakijken op volledigheid en, indien nodig, vragen om aan te vullen. Zodra het dossier volledig is zal een termijn van 1 maand voor de behandeling van het dossier beginnen te lopen.

Meer info

Regelgeving brandveiligheid

De brandweerzone Oost-Limburg ontwikkelde een nieuwe website waarop informatie over de regelgeving rond brandveiligheid verzameld werd. Op deze site vindt u wetgeving en formulieren in verband met brandveiligheid bij horeca, rusthuizen, logies, studentenkamers, …