Eerste keer

Print

1. INSCHRIJVEN VOOR DE KINDEROPVANG

Wil je gebruik maken van de kinderopvang dan kan je je via bovenstaande knop inschrijven.
De handleiding om in te schrijven kan je onderaan terugvinden.
We vragen je op voorhand deel te nemen aan een infovergadering.
Vooraf inschrijven kan via e-mail kinderopvang@riemst.be of telefonisch 0471 41 03 09.

2. DE INFOVERGADERING

Deze eerste kennismaking vindt plaats in Het Huis van het Kind, Sint-Jansstraat 8 b in Herderen. Deze infovergadering wordt elke dinsdag voor de start van een schoolvakantie georganiseerd. Je bent welkom in de lokalen van Ukke Puk in Het Huis van het Kind.

Tijdens deze vergadering informeren wij je over de werking van onze buitenschoolse kinderopvang en lichten wij het huishoudelijk reglement toe. Wij vragen je om een inschrijvingsformulier in te vullen met daarin de nodige gegevens van je kind, zodat wij je kind op een kwalitatieve manier kunnen opvangen. Een inschrijving is pas geldig als zowel de ouders als de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang het inschrijvingsbewijs hebben ondertekend.

Per dag dat een kind deelneemt aan de opvang zonder een ingevuld en ondertekend inschrijvingsbewijs zullen wij een boete aanrekenen.

Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte maken best een afspraak met de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang voor een persoonlijk gesprek. Dit kan voor of na de infovergadering naar aanleiding van de inschrijving van je kind, via e-mail kinderopvang@riemst.be of telefonisch 0471 41 03 09. Tijdens dit gesprek kan je toelichten welke specifieke zorgen je kind nodig heeft.

In het kader van de coronamaatregelen organiseren we geen infovergadering.
Neem contact op met de coördinator om verdere afspraken te maken op het nummer 0471 41 03 09 of per mail kinderopvang@riemst.be.

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Als ouder ben je de eerste opvoeder. We respecteren je waarden, wensen en verwachtingen. Kinderopvang helpt in de opvoeding van jonge kinderen.

Onze buitenschoolse kinderopvang is een open organisatie en wil graag met je praten. Daarom geven we je graag informatie over hoe wij werken en wat wij doen via het huishoudelijk reglement.

Daarnaast informeren wij je graag over de opvang van je kind door:

  • dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen;
  • de kans om te praten met de kinderbegeleiders en de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang.