Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Scholen

Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om in elk dorp een dorpsschool te behouden. Op die manier versterkt het gemeentebestuur de leefbaarheid van de woonkernen.

In totaal zijn er 4 vestigingsplaatsen van het gemeentelijk basisonderwijs en 11 vestigingsplaatsen van het vrij onderwijs. Daarnaast kan je in onze gemeente ook muziek-, woord- en kunstonderwijs volgen.