Scholen

Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om in elk dorp een dorpsschool te behouden. Op die manier versterkt het gemeentebestuur de leefbaarheid van de woonkernen.

In totaal zijn er 4 vestigingsplaatsen van het gemeentelijk basisonderwijs en 11 vestigingsplaatsen van het vrij onderwijs. Daarnaast kan je in onze gemeente ook muziek-, woord- en kunstonderwijs volgen.