Administratieve hulp

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van je studietoelage of kinderbijslagdossier? Wij helpen je graag bij het invullen van allerhande formulieren, geven uitleg wanneer de inhoud niet helemaal duidelijk is of helpen je bij het beantwoorden van een brief.

Procedure

Je kan terecht bij  de sociale dienst in het Sociaal Huis.

Meebrengen

De documenten die te maken hebben met je vraag voor administratieve hulp.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Meer info

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen met anderen niet spreken over wat zij zien en weten over jou, je gezin of over andere klanten. Wij respecteren jouw privéleven, daar kan je op rekenen!