Budgetbegeleiding

Toekomen met je inkomen is soms moeilijk. Wil je daarom graag hulp of begeleiding, dan kan je terecht bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.

Voorwaarden

Je bent inwoner van Riemst en bent bereid om je financiële situatie met ons te bespreken.

Procedure

Je maakt een afspraak met een medewerker van de sociale dienst. Na het bekijken van je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden, geven we een advies over welke vorm van hulpverlening het meest geschikt is voor jou.  We kunnen budgetbeheer opstarten waardoor je inkomsten in overleg met jou door ons worden beheerd en waarbij we afbetalingsregelingen treffen met de schuldeisers. We helpen je bij het op orde krijgen van je administratie en werken aan een klare kijk op je budget.  Hiervoor kan je deelnemen aan onze groepswerking waar we in vertrouwen praten over onze gevoelens en problemen, en werken aan onze vaardigheden om ons budget terug in eigen handen te nemen.  Je kan ook beroep doen op een buddy die je in je thuissituatie helpt met administratie, betalingen, …

Bij een zware schuldenlast kunnen we je helpen bij de aanvraag van een collectieve schuldenregeling via een advocaat.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Meer info

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen met anderen niet spreken over wat zij zien en weten over jou, je gezin of over andere klanten. Wij respecteren jouw privéleven, daar kan je op rekenen!