Huisvestingspremie

Wat?

Vanaf 01/01/2002 wordt er een huisvestingspremie uitgekeerd aan bejaarden (+ 65 jaar) en personen met een handicap (minstens 80 %) die op het grondgebied van de gemeente Riemst een woning bouwen of verbeteren, op voorwaarde dat zij hiervoor een verbeterings- en aanpassingspremie bekomen die toegekend wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Voorwaarden

De premie is betaalbaar nadat de betrokkene aan het Sociaal Huis het bewijs heeft voorgelegd van betaling van de premie van de Vlaamse Gemeenschap.

Indien de premie van de Vlaamse Gemeenschap ten onrecht werd uitbetaald en teruggevorderd wordt, zal ook de huisvestingspremie aan het Sociaal Huis moeten terugbetaald worden.

Bedrag

Het bedrag van de huisvestingspremie wordt vastgesteld op 20 % (twintig procent) van de totale premie van de Vlaamse Gemeenschap, evenwel beperkt tot 500€  (vijfhonderd euro).

Meer informatie: sociaalhuis@riemst.be 

Meer info