Pensioendienst

Voor meer informatie omtrent pensioenen, kan je steeds terecht op de gemeentelijke pensioendienst in het Sociaal Huis.

Werknemerspensioen en pensioen voor zelfstandigen

Op welke leeftijd ga je met pensioen?

 • Op 65 (= gewone pensioenleeftijd)Hieraan zijn geen voorwaarden gekoppeld. Sedert 2009 moeten vrouwen ook 65 jaar zijn om een pensioen te kunnen genieten. 
 • Vroeger dan 60 (= werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT). Dit ‘pensioen’ is in wezen geen pensioen, omdat het bestaat uit een werkloosheidsuitkering en een bijdrage van de werkgever. Deze uitkering is dan ook aan te vragen via de werkgever. 
 • Vervroegd pensioen: Voor pensioenen die ingaan vóór 1 januari 2013 is een loopbaan van 35 jaar vereist om het recht op vervroegd pensioen te openen. Sinds 2013 worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden geleidelijk verhoogd volgens het onderstaande schema:
JaarMinimumleeftijdLoopbaanvoorwaardeUitzonderingen lange loopbanen
201561 jaar en 6 maanden40 loopbaanjaren60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
201662 jaar40 loopbaanjaren
 • 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

 • 61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

201762 jaar en 6 maanden41 loopbaanjaren
 • 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
 • 61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
201863 jaar41 loopbaanjaren
 • 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
 • 61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
201963 jaar42 loopbaanjaren
 • 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
 • 61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

 

Wanneer aanvragen?

Ten vroegste 1 jaar op voorhand. Wil je je pensioen laten ingaan op je gewone pensioenleeftijd dan hoef je niets meer te regelen via de gemeentelijke pensioendienst. In de maanden die voorafgaan aan je verjaardag zal de Rijksdienst voor Pensioenen zelf schriftelijk contact met je opnemen. 

Indien je voldoende jaren hebt bewezen om op vervroegd pensioen te gaan, kan dit op elk ogenblik tussen je 60ste en 65ste. Je moet dan wel een aanvraag doen via de gemeentelijke pensioendienst.

Op welke datum gaat het pensioen in?

De eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de vereiste pensioenleeftijd bereikt hebt. Indien je een vervroegd pensioen aangevraagd hebt, op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je je aanvraag gedaan hebt.

Overheidspensioenen

Ambtenaren vragen hun pensioen aan bij de administratie waar zij werken. Deze stelt het dossier samen.

Inkomensgarantie voor ouderen (I.G.O.)

Dit is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Als je een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag. Als je dat (nog) niet deed, kan je deze aanvraag doen bij de gemeentelijke pensioendienst of bij de Federale Pensioendienst (Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt).

Wie al een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum ontvangt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht zodra je de vereiste leeftijd bereikt. Dit is 65 jaar zowel voor mannen als voor vrouwen.

Toegelaten arbeid als gepensioneerde

Gepensioneerden jonger dan 65 jaar en minder dan 45 loopbaanjaren hebben, mogen een toegelaten beroepsactiviteit uitoefenen binnen de toegelaten inkomstengrenzen. Gepensioneerden met een minimum loopbaan van minstens 45 loopbaanjaren of 65 jaar zijn, mogen onbeperkt een beroepsactiviteit uitoefenen.

Gratis raming van het pensioen

Ben je reeds 55 jaar en vraag je je af hoeveel jouw pensioen zal bedragen, dan kan je een officiële raming van jouw pensioenrechten aanvragen bij de Infodienst Pensioenen, Postbus 175 te 1060 Brussel.

Vragen, problemen, bijkomende inlichtingen

Voor meer informatie omtrent pensioenen, kan je steeds terecht op de gemeentelijke pensioendienst, Sociaal Huis Riemst, Paenhuisstraat 15 van maandag tot vrijdag, van 9.00 u. tot 11.30 u.en namiddag op afspraak - tel. 012 45 41 72 of op het gewestelijk bureau van de Federale Pensioendienst, Ridder Portmansstraat 16 te Hasselt - tel. 011 30 12 70.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen organiseert elke derde dinsdag van de maand van 9.00 u. tot 10.00 u. een zitdag voor zelfstandigen op het Sociaal Huis van Riemst, Paenhuisstraat 15.