Multimove

Print

Met Multimove krijgen kinderen tussen 3 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsaanbod. De nadruk ligt op de algemene ontwikkeling van de bewegingsvaardigheden. De sporttak hoeft daarbij niet onmiddellijk herkenbaar te zijn.

De beoogde bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Voorbeelden van fundamentele bewegingsvaardigheden: heffen, slaan, trappen trekken en glijden. Alle bewegingen die een kind nu - maar later ook als volwassene - zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

Waar
  • dinsdag en woensdag: sporthal Hirtheren in Herderen
  • donderdag: sporthal Op 't Reeck in Riemst
Wanneer
  • elke dinsdag, woensdag en donderdag
  • start: 1ste dins-, woens- en donderdag van oktober
Dag + uur:
  • dinsdag en donderdag: 16.00 u. - 17.00 u. (kleuteronderwijs)
  • woensdag: 13.30 u. - 14.30 u. (1ste graad lager onderwijs)
Wat
  • het bestaande kleuterturnen (3-6j) en Snacks (7-8j) in een nieuw "bewegings"jasje. Multimove biedt een gevarieerd bewegingsaanbod waarbij de algemene ontwikkeling van het kind voorop staat.
  • Meer weten? www.multimove.be
Deelnameprijs12,50 euro voor 11 lessen (sportpas)
Inschrijven + inlichtingenDienst Sport Riemst - tel 012 44 03 48