Ontwikkelingshulp

De GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) is het kloppend hart voor ontwikkelingswerk in Riemst. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich engageert voor gelijke kansen in Noord en Zuid en zorgt voor initiatieven en ideeën om solidariteit in beide richtingen te versterken.

Taken

  • Projecten ondersteunen in het Zuiden die een band hebben met Riemst.
  • Verenigingen en inwoners sensibiliseren om hun betrokkenheid bij ontwikkelingsthema's te vergroten.
  • De gemeente adviseren om het Noord-Zuidbeleid levendig te houden.

Info- en ontmoetingsavond

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur samen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (kortweg GROS) een info- en ontmoetingsavond rond haar Noord-Zuidbeleid. Naast het educatieve luik ontvangen onze Riemstse ontwikkelingshelpers en organisaties dan een toelage voor de projecten waaraan ze meewerken. In Riemst worden op deze manier 16 Riemstse projecten ondersteund voor een totaal bedrag van om en bij de 10.000 euro.

11.11.11

11.11.11 is een koepel van de Vlaamse Noord-Zuidwerking. Ze zetten zich in voor één gezamenlijk doel: 'Een rechtvaardige wereld zonder armoede'. Hiervoor bundelen ze krachten in het Noorden en het Zuiden. 11.11.11 is niet alleen de grootste financiële deur-aan-deuractie, maar 11.11.11 spitst zich ook toe op beleidsbeïnvloeding. De 11.11.11-campagne in Riemst wordt gevoerd door vele verenigingen en vrijwilligers. Enkel dankzij hun inzet is de 11.11.11-campagne succesvol. In Riemst bedraagt de opbrengst van de 11.11.11-actie ongeveer 7.000 euro.