Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

15/11 - 24/11 Week van de Pleegzorg

Sta even stil bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen. Zij zorgen voor een betere thuis voor kinderen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen.

Naar jaarlijkse traditie organiseert Pleegzorg Vlaanderen de Week van de Pleegzorg. Het moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de kracht van Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek.

Tijdens deze week lopen er verschillende acties waarbij enerzijds de bestaande pleeggezinnen in de verf gezet worden en anderzijds een oproep wordt gedaan naar nieuwe pleeggezinnen. Zo zijn er tientallen radiostations die hun zender doneren aan de Pleegzorg waardoor de organisatie haar radiospot kan uitzenden.

Wat is pleegzorg of een pleeggezin?

Dat is een gezin dat tijdelijk kinderen opvangt die niet bij hun ouders kunnen wonen. Dat kan zijn voor enkele weken, maanden of jaren, voltijds of soms een weekend. Pleegzorg Limburg vzw is overtuigd van de meerwaarde om als jongere op te groeien in een gezinsomgeving. Zo verdedigt Pleegzorg Limburg de belangen van elk pleegkind en draagt het bij aan de optimalisatie van de ontwikkelingskansen in de pleegzorgsituatie.

Meer info

Leer nog meer over pleegzorg en quiz mee op www.pzlimburg.be/quiz! Wie weet win jij dan wel de lieve mascotte Oscar de Octopus.

Voor nog meer informatie kan je je inschrijven voor een infoavond in je buurt via www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender.