500 vleermuizen meer dan vorig jaar in mergelgroeven Riemst

Afgelopen winter werden door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt maar liefst 3997 vleermuizen geteld in de mergelgroeven van Riemst. Dat zijn er 500 meer dan vorig jaar.

Mark Vos, burgemeester: “De mergelgroeven in Riemst zijn één van de voornaamste overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in West-Europa en hebben daarnaast ook een cultuurhistorische waarde. De groeves zijn ook afgebakend als habitatrichtlijngebied voor vleermuizen.”

De gemeente Riemst draagt dan ook graag bij aan de bescherming van de vleermuizen die overwinteren in de mergelgroeven. In dat kader tekenden ze in 2008 een protocol tot samenwerking met Het Agentschap voor Natuur en Bos, de vzw Natuurpunt, de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven en de vzw Hulpdienst Groeven.

Mathieu Eycken, schepen van Dierenwelzijn: “Dit kadert onder andere in het Life-project BatAction, dat in 2008 werd opgezet. Hierbij werden afspraken gemaakt tussen de verschillende gebruikers van de groeves om actief mee te werken aan een internationale bescherming van vleermuizen. BatAction is een door Europa gesubsidieerd project.”

Eén van de acties is het plaatsen van vleermuisvriendelijke toegangen tot de groeves. Met de steun van het Agentschap Natuur en Bos werden aan vier ingangen van de mergelgroeven rond de Roosburg en de Lacroixberg in Zichen-Zussen-Bolder hekken geplaatst. Die hekken hebben horizontale spijlen met een tussenafstand die ruim genoeg is om vleermuizen op een eenvoudige manier de mergelgroeven te laten in- en uitvliegen. Hierdoor hebben meer vleermuizen, alsook meer verschillende soorten, kunnen genieten van een rustige winterslaap. Onlangs werd er nog een hek geplaatst aan de toegang van het Koegat.

Mark Vos, burgemeester: “De toegangen tot de groeves worden in het kader van de openbare veiligheid afgesloten om illegale bezoekers te voorkomen. Bij die afsluiting hebben we veel aandacht voor de vleermuizen, die gemakkelijk naar binnen en buiten moeten vliegen.”

De Vleermuizenwerkgroep telde 500 vleermuizen meer dan vorig jaar en kon tien verschillende soorten onderscheiden.

Ghis Palmans, Coördinator Vleermuizenwerkgroep Limburg: “De meest voorkomende soorten in de mergelgroeven zijn de Baardvleermuis en de Franjestaart. Daarnaast vonden we ook unieke soorten terug. Zo komen de Bechstein’s vleermuis en de Vale vleermuis enkel voor in de mergelgroeven.”

Bijna 40% van de getelde overwinterende vleermuizen in Vlaanderen vind je terug in de mergelgroeven. Dat maakt van onze mergelgroeven een toplocatie voor de vleermuizen, niet alleen in Vlaanderen maar ook in Europa.