Aanpassingswerken Kuilenzouw van start

Begin deze maand zijn de werken aan de Kuilenzouw, gelegen aan de Keelstraat in Kanne, van start gegaan. De gemeente investeert 660.000 euro in deze aanpassingswerken en wil zo verder inzetten op het tegengaan van wateroverlast.

Op vrijdag 27 mei 2016 werd de gemeente Riemst getroffen door een wolkbreuk. In een tijdspanne van een half uur tijd viel plaatselijk 62 liter neerslag uit de lucht wat normaal zoveel is als in een hele maand mei. De wolkbreuk werd erkend als ramp, in Riemst waren er 140 schadedossiers, goed voor een totale schade van ruim 4,4 miljoen euro. Sinds die wateroverlast nam de gemeente al heel wat maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Zo ging aannemer Gemoco begin deze maand van start met de werken aan de Kuilenzouw.

Mark Vos, burgemeester: “Het betreft aanpassingswerken om het water van het hoger gelegen afstromingsgebied beter naar het kanaal te kunnen leiden. Hiervoor wordt er een dam gebouwd en wordt de Kuilenzouw vanaf deze dam tot aan het kanaal aangepast door middel van betonnen bakken en kokers.”

Dit moet er voor zorgen dat het water bij hevige regenval vlot naar het kanaal kan doorstromen, zonder dat de beek overstroomt. Het wachtbekken met geïntegreerde knijpconstructie moet ervoor zorgen dat er niet meer water doorgelaten wordt dan dat de Kuilenzouw aan kan.

Guy Kersten, schepen van Plattelandsontwikkeling: “De reeds aangelegde bufferbekkens (waterbufferende dammen) hogerop in het stroomgebied helpen mee om het afstromingsdebiet te beperken. Daarnaast wordt het oppervlaktewater (regenwater) van de Keelstraat en de Pastoor Counestraat apart opgevangen en afgeleid naar het kanaal via een roosterbak die in het wegdek van de Keelstraat geïntegreerd wordt. Deze roosterbak wordt aangesloten op een aparte buis met een diameter van 90 cm, dus los van de beek. Deze werken worden deels betoelaagd door Infrax.”

Verder wordt er 65.000 euro geïnvesteerd in de aankoop van gronden om erosiewerken te kunnen uitvoeren en in verschillende dorpen lopen onderhandelingen om verdere maatregelen te nemen.

Mark Vos, burgemeester: “In de Hageveldstraat worden nog twee bijkomende waterbufferende dammen aangelegd. Op die manier is er op die plaats een totale opvangcapaciteit van meer dan 20.000 m³. Het wachtbekken aan de Keelstraat
wordt verder uitgebouwd en ook ter hoogte van de Maastrichtersteenweg en Lafelterweg wordt er bijkomend nog een wachtbekken aangelegd. Ook bij de verkaveling Achter De Hoven in Kanne is er een waterbufferend bekken ingericht. In de Holstraat wordt in samenwerking met de provincie een wegdrempel aangelegd om het afstromend oppervlaktewater ter plaatse op te vangen en vertraagd af te voeren.”

Guy Kersten, schepen van Plattelandsontwikkeling: “In de Tramstraat lopen momenteel onderhandelingen om erosiemaatregelen te nemen en aan de zandvang in Heukelom zal een volwaardig waterbufferend bekken ingericht worden. Ook de Vogelzangstraat in Membruggen wordt voorzien van een waterbufferend bekken. Op die manier wil onze gemeente optimaal voorbereid zijn op noodweer.”

Voor de werken aan de Kuilenzouw kan de gemeente rekenen op de steun van Infrax voor de aanleg van de buis, op de Vlaamse Waterweg voor hun goedkeuring voor de afloop van het regenwater naar het kanaal en op de provincie Limburg voor de subsidie en hun medewerking in de uitwerking van het project.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Waterlopen: “Ook de provincie Limburg staat achter deze aanpassingswerken om de wateroverlast tegen te gaan. Zo zal de provincie 20% subsidie geven voor kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de aanpassingswerken van de Kuilenzouwbeek.”

De gemeente Riemst investeert 660.000 euro.