Als mijn leven stopt, kan een ander verder...

Orgaantransplantatie is voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen van levensbelang. In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via orgaandonatie. Als jouw leven stopt, kan een ander verder. 

Organen die gedoneerd kunnen worden zijn het hart, de nieren, de longen, de lever, de alvleesklier en de dunne darm. Enkel patiënten die hersendood verklaard worden, kunnen donor zijn. Deze diagnose wordt gesteld door drie artsen die onafhankelijk optreden. Pas dan wordt orgaandonatie mogelijk.

Wetgeving orgaandonatie

De wetgeving rond orgaandonatie dateert van 1986 en hanteert het principe ‘Zwijgen is toestemmen’. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en

  • of ingeschreven is in het bevolkingsregister
  • of meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven

is automatisch orgaandonor in België. In de praktijk zullen de artsen, ook als niets geregistreerd is rond orgaandonatie, bij de nabestaande navragen hoe de overledene stond tegenover orgaandonatie. Dit is altijd een moeilijk gesprek op een moeilijk moment.

Wilsverklaring afleggen

Wil je vermijden dat je familie deze moeilijke keuze moeten maken, dan kan je bij de dienst Bevolking een wilsverklaring afleggen. Hierin leg je vast dat je orgaandonor bent of uit je net je verzet tegen orgaandonatie. Elke beslissing kan op ieder moment herzien worden.

Ook een minderjarige die in staat is deze rechtshandeling te stellen met voldoende inzicht (meestal vanaf 12 jaar), kan een beslissing laten noteren. Let op: als de minderjarige 18 jaar wordt, moet deze verklaring vernieuwd worden. Voor een minderjarige of meerderjarige die niet wilsbekwaam is, kan de ouder of voogd enkel een verzet laten noteren voor deze persoon.
De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Praat erover

We hopen met dit artikel je uit te nodigen om over orgaandonatie te praten in familiekring, onder vrienden, collega’s,... Praten over de dood – je eigen dood – blijft een moeilijk onderwerp, maar weet dat je een ander leven kan redden, door je als orgaandonor te registreren.

Meer info: www.health.belgium.be.