Belgische primeur: nieuwe stabilisatietechniek mergelgroeven

In Riemst vond vandaag een Belgische primeur plaats. Voor het eerst werd een volledig nieuwe stabilisatietechniek toegepast, waarbij men er in slaagt het ondergronds erfgoed en het vleermuishabitatgebied te bewaren.

Hoeve Coenegrachts, een beschermd monument in Riemst, is gelegen boven een mergelgroeve. Om de hoeve volledig te renoveren, dienen er eerst ondergrondse stabilisatiewerken uitgevoerd te worden.

Voor het eerst in België wordt hiervoor een nieuwe stabilisatietechniek toegepast.

Mark Vos, burgemeester: “Instabiele elementen, in dit geval aardpijpen, worden opgevangen door een zuil eronder te metsen of door deze met een plaat, verankerd in het mergelplafond, af te dekken. Op die manier voorkomen we bovengrondse verzakkingen.”

Voorheen gebeurde dergelijke werken steeds door opvulling met beton of zand.

Mark Vos, burgemeester: “Door opvullingswerken gaat het erfgoed en het vleermuishabitatgebied verloren. Met deze nieuwe techniek slagen we er in om die twee belangrijke elementen te bewaren en toch ook de veiligheid te garanderen.”

Tegelijk vinden er voorbereidende werken plaats om een andere voormalige toegang tot de groeve, een zogenaamde graet (trap), in de toekomst op te vullen met beton. Hiervoor wordt er een gewapende muur onderaan de graet opgemetseld.

Mark Vos: “We controleren intensief de stabiliteit van de ondergrond en waar nodig voeren we werken uit om de veiligheid op openbaar domein te blijven garanderen. We werken hiervoor samen met experts en zoeken steeds naar betere manieren om dit te realiseren.”

De werken worden uitgevoerd door Mergelbouwsteen Kleijnen. De totale kost om deze groeve te stabiliseren bedraagt 32.000 euro excl. BTW. De gemeente neemt 19.000 euro excl. BTW van de kosten op zich, ten behoeve van de stabilisatie van de veiligheidsmarge behorende bij openbaar domein. De werken zouden tegen eind maart volledig afgerond zijn.