Betonnen put van meer dan 30 ton tegen wateroverlast

In functie van de rioleringswerken aan de Kuilenzouw werd vanmorgen een grote geprefabriceerde betonnen put geplaatst. De grote omvang van deze put, maakte de inzet van een aangepaste kraan noodzakelijk.

Sinds de wolkbreuk met hevige regenval in mei 2016 werden in verschillende dorpen maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Verdere onderhandelingen om de opvangcapaciteit te vergroten, lopen nog steeds (zie bijlage). Zo gaan ook de werken aan de Kuilenzouw, ter hoogte van de Keelstraat in Vroenhoven, vooruit.

Mark Vos, burgemeester: “Op anderhalf jaar tijd zijn er werken gerealiseerd die normaal gesproken enkele jaren in beslag nemen. Dit versnelde tempo was noodzakelijk om een ramp zoals in mei 2016 in de toekomst te vermijden.”

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Leefmilieu en Waterlopen: “Het open gedeelte van de Kuilenzouw is reeds grondig geruimd en geprofileerd voor een betere waterafvoer. Het ingebuisde gedeelte wordt momenteel geoptimaliseerd qua inbuizing en waterafvoer.”

Mark Vos, burgemeester: “De put die vanmorgen geplaatst werd, kent een omvang van 5 meter op 3,5 meter en een hoogte van 2,5 meter. De put weegt meer dan 30 ton. De plaatsing van zo’n put in het kader van rioleringswerken is vrij uitzonderlijk op ons grondgebied. Er werd dan ook een aangepaste kraan ingezet.”

Omwille van de moeilijk bereikbare locatie en de vrij ingewikkelde constructie van de put, werd gekozen voor een prefabconstructie.

Guy Kersten, schepen van Plattelandsontwikkeling en Landbouw: “Al om 7.00 u. deze morgen ging aannemer Gemoco van start met de grondwerken. In de late voormiddag konden ze overgaan tot het plaatsen van de put. Deze rioleringswerken aan de Kuilenzouw dienen om het water van het hoger gelegen afstromingsgebied beter naar het kanaal te kunnen leiden. Na de werken zal er dankzij het wachtbekken met geïntegreerde knijpconstructie niet meer water doorgelaten worden dan de Kuilenzouw aan kan.”

Bij normale weersomstandigheden zullen de werken aan de Kuilenzouw eind maart afgerond zijn. Eerder werden er in de Keelstraat al werken afgerond om de wateroverlast te voorkomen.

Mark Vos, burgemeester: “De bocht in de Cauthenbergstraat werd heraangelegd in samenspraak met de Vlaamse Waterweg nv. Bij hevige regenval zal het oppervlaktewater afkomstig van de Cauthenbergstraat via een nieuwe bypass rechtstreeks naar het Albertkanaal stromen, zodat de Keelstraat gevrijwaard blijft van overtollig water.”

Alle aangeschreven en betrokken landbouwers in de Hageveldstraat hebben ondertussen ook hun akkoord gegeven voor de realisatie van een waterbeheersingsmaatregel op eigen perceel.

Guy Kersten, schepen van Plattelandsontwikkeling en Landbouw: “We zijn de landbouwers zeer dankbaar voor deze medewerking. In het voorjaar van 2017 werden reeds 4 waterbufferende aarden dammen aangelegd in de Hageveldstraat. De komende maanden worden twee bijkomstige dammen geplaatst. Zo is er op die plaats een totale opvangcapaciteit van meer dan 20.000 m³.”  

Voor de werken aan de Kuilenzouw kan de gemeente rekenen op de steun van Infrax voor de aanleg van de regenwaterleiding, op de Vlaamse Waterweg voor hun goedkeuring voor de waterafvoer en op de provincie Limburg voor de subsidie en hun medewerking in de uitwerking van het project.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Waterlopen: “Ook de provincie Limburg staat achter deze aanpassingswerken om de wateroverlast tegen te gaan. Zo zal de provincie 20% subsidie geven voor kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de aanpassingswerken van de Kuilenzouwbeek.”

De gemeente Riemst investeert 660.000 euro.