Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Europa wil tegen 2050 haar uitstoot drastisch verminderen, maar Limburg is nog ambitieuzer en wil tegen dan zelfs volledig klimaatneutraal zijn. Het massale verbruik van fossiele brandstoffen moet drastisch terug gedrongen worden. De reserves raken immers uitgeput, maar bovenal hebben fossiele brandstoffen door hun CO2-uitstoot een ongewenst effect op ons klimaat.

Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Op 30 november 2011 engageerde onze gemeente zich al samen met andere Limburgse gemeenten om daaraan mee te werken. Toen tekenden we het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie. De doelstelling van dit convenant is een vermindering van de CO₂-uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020.

Intussen is er een opvolger van dat plan - het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030 - en dat is nog ambitieuzer. Op 13 maart ondertekenden 41 gemeenten en de partners DuboLimburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, LRM, VVSG en Nuhma dit convenant in de ambtswoning van de gouverneur.  Samen met de provincie zal onze gemeente de CO2-uitstoot met 40% proberen te reduceren.

Daarnaast is onze gemeente één van de testgemeenten die deelnemen aan het proefproject ‘risico- en kwetsbaarheidsanalyse’. Dit gaat over het uitvoeren van dergelijke analyse als startpunt voor het bepalen van noodzakelijke acties op vlak van klimaatadaptatie. Deze analyse is ook nieuw voor de provincie. Ze begeleiden enkele gemeenten bij de opmaak ervan om zo ervaringen en bevindingen in de toekomst te gebruiken en om andere gemeenten (zelfstandig) verder op weg te helpen.

Gemeentelijk klimaatactieplan

Als gevolg van deze ondertekening zal onze gemeente tegen eind 2019 een eigen klimaatactieplan bij Europa indienen. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De opmaak en uitvoering van een klimaatplan vergen een horizontale aanpak binnen ons gemeentebestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het klimaatactieplan.

Wil je meer weten over de inspanning die onze gemeente gaat leveren? Neem dan contact op met de dienst Milieu. Meer informatie over het ambitieuze klimaatactieplan kan je hier vinden.