Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Captatieverbod waterlopen

Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan een captatieverbod instellen of opheffen. Zo besloot gouverneur Herman Reynders, in overleg met de Limburgse 'droogte-partners' op 4/7/2019, dat een eerste maatregel zich opdrong. In overleg met de Limburgs droogte-partners werd dit captatieverbod omwille van de aanhoudende droogte verder gedifferentieerd uitgebreid. Met ingang van 25/07/2019 geldt er ook in Riemst een captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. 

Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen in Limburg met uitzondering (dus waar het wel mag):

uit de onbevaarbare waterlopen:

  • in de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • In de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen.
  • In de Berwijn in Voeren

In Riemst geldt er dus een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan. 

De motivatie voor deze maatregelen kan je terugvinden in onderstaand politiebesluit. Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.

Dit verhaal heeft economische consequenties, met name voor land- en tuinbouw. Om de gevolgen voor deze sector te beperken, zijn er volgende alternatieven:

  • Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toestaan. Voor een captatie uit een bevaarbare waterloop moet je wel melding doen of een vergunning aanvragen al naargelang de benodigde hoeveelheid. Meer informatie hierover op de site van de Vlaamse Waterweg
  • OPGELET: vanaf 1/4/2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop vaste locaties worden uitgevoerd.
  • Vanaf heden kunnen gebruikers effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afhalen, rekening houdend met de opgelegde gebruikersvoorwaarden. Je kan hiertoe een aanvraagformulier indienen via de site van Aquafin. Na goedkeuring kan men terecht in 1 van de 3 opengestelde zuiveringsinstallaties (Genk, Houthalen-Helchteren of Bree).