Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Coronasteunmaatregelen voor kwetsbare inwoners, verenigingen en handelaars

De coronacrisis heeft een nooit geziene impact op onze gemeente. Het lokale bestuur heeft het beste zicht op de lokale noden en behoeften. Het gemeentebestuur van Riemst engageert zich daarom om de steunmaatregelen – getroffen door de federale en de Vlaamse overheid – op maat van onze lokale situatie in te zetten.

Coronasteunmaatregelen voor kwetsbare inwoners, verenigingen en handelaars

De coronacrisis heeft een nooit geziene impact op onze gemeente. Het lokale bestuur heeft het beste zicht op de lokale noden en behoeften. Het gemeentebestuur van Riemst engageert zich daarom om de steunmaatregelen – getroffen door de federale en de Vlaamse overheid – op maat van onze lokale situatie in te zetten. De gemeente zal verenigingen, handelaars en burgers ondersteunen voor een totaalbedrag van € 268.171. Onderstaand voorstel tot verdeling wordt besproken op de gemeenteraad van 6 juli 2020.

Ondersteuning van de verenigingen

De Vlaamse regering stelt € 172.171,78 ter beschikking aan het gemeentebestuur van Riemst om de jeugd-, sport en cultuursector te steunen.

  • Er wordt een bedrag van € 300 gereserveerd voor elke jeugdvereniging die op kamp gaat. Via deze toelage kunnen de benodigde voorzorgsmaatregelen/ontsmettingsmateriaal aangekocht worden.
  • Er wordt een bedrag van € 2.400 gereserveerd voor elke vereniging die een accommodatie beheert. De onkosten aan deze infrastructuur blijven lopen, terwijl er geen initiatieven kunnen georganiseerd worden om de kosten te dekken.
  • Het restbedrag van € 86.900 wordt verdeeld aan de erkende verenigingen, aangesloten bij de jeugd-, sport- en cultuurraad. Dit op basis van dezelfde, evenredige verdeelsleutel als bij de toekenning van de jaarlijkse werkingssubidies.

Ondersteuning van de lokale economie

  • Het gemeentebestuur geeft de lokale handelaars en de horeca-uitbaters een extra duw in de rug door het organiseren van 3 acties, voor een totaalbudget van € 40.000.
  • Communicatiecampagne om het ‘lokaal kopen’ te stimuleren.
  • Als symbolische geste bezorgen we een cadeaubon aan elke Riemstse ondernemer, die economische schade ondervond door Covid-19. Via de Riemstse aanvragen bij Vlaio, voor een compensatie- of sluitingspremie, krijgen we een zicht op de getroffen ondernemers.
  • Aankoopbonnen-actie ‘Denk Koop Eet Lokaal’. De gemeente Riemst organiseert ook dit jaar de aankoopbonnen-actie ‘Denk Koop Eet Lokaal’ voor de lokale handelaars en horeca-uitbaters. Deze actie zal in 2020 doorgaan van zaterdag 1 augustus tot en met maandag 31 augustus.

Ondersteuning van de meest kwetsbaren

  • De gemeente Riemst en het OCMW Riemst krijgen een bedrag van € 56.000 toegekend ter ondersteuning van de meest kwetsbare inwoners.
  • Proactief zet het Sociaal Huis een stap naar de meest kwetsbare burgers via het kanaal van de individuele hulpverlening. Door een sociaal onderzoek van elke concrete, individuele situatie worden de middelen toegewezen aan inwoners met een terechte hulpvraag. Elke hulpvraag wordt bovendien voorgelegd aan het Bijzonder comité voor de sociale dienst.

Naast deze steunmaatregelen, voorzag de gemeente Riemst ook persoonlijke beschermingsmiddelen voor de inwoners (mondmaskers, ontsmettingsmateriaal, veiligheidsmateriaal in alle scholen, …). Dit voor een totaal bedrag van 176.000 euro.