De feeënboom: kerstcadeaus voor kinderen kwetsbare gezinnen

We naderen met rasse schreden de feestdagen. Voor sommige gezinnen betekenen de feestdagen dat er financieel een zware tijd aanbreekt. Kwetsbare gezinnen moeten zich vaak in bochten wringen om voor hun kinderen een cadeautje te kunnen kopen. De gemeente Riemst wil deze kwetsbare gezinnen toch een mooie feestperiode bezorgen.

Daarom slaan het Sociaal Huis, de jeugddienst, Rap op Stap en Kind en Gezin de handen in elkaar. Op verschillende plaatsen in Riemst worden ‘Feeënbomen’ geplaatst: bij De Boekerij, het gemeentehuis en Villa Neven. Het idee van de Feeënbomen komt van VZW The Good Witches.

Hoe werkt het?

Kwetsbare gezinnen kunnen voor hun kinderen een cadeauwens van maximum 30 euro per kind binnenbrengen bij het Sociaal Huis. Alle wensen worden genummerd en in anonieme enveloppen gestoken. Deze enveloppen komen in de feeënbomen te hangen. Inwoners van Riemst kunnen de cadeauwens van een kind in vervulling laten gaan door een enveloppe uit de boom te nemen, het gewenste cadeautje te kopen en het binnen te brengen bij het Sociaal Huis.

Vanaf 1 december 2021 kan je een wens uit de boom komen plukken. Op 20 december moeten alle cadeautjes ten laatste bij het Sociaal Huis zijn. Daarna wordt er in alle anonimiteit voor gezorgd dat het cadeautje op 23 of 24 december thuis bij het kind terechtkomt.