Denk aan je quotum huisvuilzakken 2019

Heb je je quotum huisvuilzakken 2019 nog niet opgehaald? Doe het dan zeker vóór 31 december 2019 want nadien is het onherroepelijk te laat.

Hoe weet je of je je quotum al hebt afgehaald?

Op www.limburg.net bij het onderdeel mijn.limburg.net kan je nakijken of je je quotum huisvuilzakken van dit jaar al heeft afgehaald of niet.

Waar kan je je quotum afhalen?

Je kan het quotum afhalen in het gemeentehuis tot vrijdag 20 december 13.00 u. Ook bij de lokale handelaars kan je terecht, dit tot eind december.

Breng zeker je elektronische identiteitskaart (eID) mee. Aan de hand daarvan verloopt de registratie en wordt het aantal rollen bepaald waarop je recht hebt. Het quotum huisvuilzakken hangt immers af van de grootte van je gezin.

Heb je geen tijd?

Als je er zelf niet meer aan toe komt om langs te komen, dan kan je ook aan je familie, vrienden, buren... vragen om jouw rullen op te halen. Denk eraan om dan jouw identiteitskaart mee te geven!

Heb je extra rollen nodig of heb je er te veel?

Kom je niet toe met je quotum bordeaux huisvuilzakken, dan kan je extra rollen kopen tegen volgende prijzen:

  • grote huisvuilzakken van 44 liter: € 12,50 per rol van 10 zakken
  • kleine huisvuilzakken van 22 liter: € 6,25 per rol van 10 zakken

Heb je een rol huisvuilzakken over? Ruil ze dan in tegen een cadeaucheque, pmd-zakken of andere. Dat kan door je eerst te registreren op www.mijnlimbu.be en vervolgens langs te komen bij de milieudienst.

Vraag, melding of klacht over afval? Je kan ook terecht bij Limburg.net!

Wist je dat je voor een klacht of melding over de niet-ophaling van huisvuil, pmd, grofvuil, gft… terecht kan bij Limburg.net? Ook voor vragen over het recyclagepark, meldingen van overvolle glascontainers, sluikstorten of andere meldingen over afval kan je hen contacteren via het gratis nummer 0800 90 720 of via het e-mailadres info@limburg.net. Je kan je melding ook doorgeven via www.limburg.net/meldingen.

Bekijk snel deze folder voor meer informatie.