Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Denk jij ook aan onze vleermuizen?

De mergelgroeven in Riemst zijn één van de voornaamste overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in West-Europa. De groeves zijn zelfs afgebakend als habitatrichtlijngebied voor vleermuizen. Maar ook op andere plaatsen in onze gemeente zie je deze fladderende vriendjes wel eens. Denk maar aan stallen, boerderijen, bossen, hoogstamfruitbomen,… Wist je dat ook jij gratis een vleermuisschild kan aanvragen voor jouw vleermuisvriendelijk object of gebouw?

Vleermuisvriendelijke gemeente

Als vleermuisvriendelijke gemeente maakte Riemst in het kader van het Life-project BatAction afspraken met de verschillende gebruikers van de groeves, om actief mee te werken aan de internationale bescherming van vleermuizen. Zo plaatste de gemeente met steun van het Agentschap Natuur en Bos vleermuisvriendelijke toegangen tot de groeves.

Vleermuizen zijn nuttige diertjes. In 1 nacht vangen ze wel 1000 muggen. In Riemst komen de grootste kolonies vleermuizen voor, vorige winter werden er maar liefst 3997 vleermuizen geteld. Het is dan ook onze morele plicht om de populatie mee in stand te houden. Vleermuizen zijn niet voor niets streng beschermd binnen de Europese wetgeving.

Vraag jouw gratis vleermuisschild aan!

Wist je dat er sinds 2009 ook een vleermuisschild bestaat? Het dient als teken van erkenning voor elk gebouw, inclusief hun eigenaar of beheerder, dat vleermuisvriendelijk werd ingericht of waar herstellings- en beheerswerken met de nodige aandacht voor de aanwezige vleermuizen uitgevoerd werden. Je kan het schildje kosteloos aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit formulier aan het Agentschap voor Natuur en Bos via nico.verwimp@vlaanderen.be.