Doortocht Riemst-Centrum Fase 3: Herinrichting Tongersesteenweg

Investeren in verkeersveiligheid loont! Uit de Monitor Letselongevallen 2016 bleek dat Riemst het met minder dan 20 letselongevallen per 10.000 inwoners zeer goed doet, maar elk ongeval is er één teveel. Om die cijfers nog te verbeteren, blijft de gemeente inzetten op verkeersveiligheid. Recent werd het licht op groen gezet voor de derde en laatste fase van de doortocht Riemst-Centrum: een herinrichting van de Tongersesteenweg. 

Herinrichting N79 Maastrichtersteenweg

In 2012 werd de eerste fase van de herinrichting van de doortocht uitgevoerd. In 2016 kreeg de N79 Maastrichtersteenweg een make-over. De steenweg kreeg een moderne inrichting vanaf het gemeentehuis tot ongeveer 150 meter voorbij het kruispunt met de Klein Lafeltstraat. Er kwamen veilige fietspaden, een voorsorteerstrook naar de KMO-zone ‘Op ’t Reeck’, nieuwe bushaltes en duidelijk afgebakende langsparkeerplaatsen. Twee middengeleiders creëren voortaan een vertragend effect voor het doorgaand verkeer. De Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van Riemst en Infrax investeerden samen ruim anderhalf miljoen euro in deze herinrichting.

Herinrichting Tongersesteenweg

In een samenwerkingsverband tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax, de gemeente Riemst en de Watergroep zal nu ook de Tongersesteenweg heringericht worden. Dit over een lengte van 530 meter, vanaf de vierkantshoeve (even voorbij het Total tankstation) tot aan Villa Neven. Er worden nieuwe waterleidingen aangelegd, er komt een gescheiden riolering en een volledig nieuw wegdek met twee versmald ogende rijstroken. De herinrichting is in dit opzicht uniform aan deze van de Maastrichtersteenweg. Daarnaast komt er bij het binnenrijden van het centrum een asverschuiving met poorteffect en een groene middenberm. Ook wordt er de nodige aandacht besteed aan voldoende parkeerruimte en groenvoorzieningen.

De herinrichting wordt geraamd op 1,1 miljoen euro, waarvan het Agentschap Wegen en Verkeer 750.000 euro voor zijn rekening neemt, het resterende saldo wordt gefinancierd door nutsbedrijf Infrax en de gemeente Riemst.