Energieloze nachten

Vanaf zondag 12 maart starten we in Riemst met ‘energieloze nachten’.

Concreet wil dit zeggen dat we tussen middernacht en 5.00 u. 's ochtends een deel van de straatverlichting doven. Het doven van de verlichting gebeurt dus enkel tijdens verkeersluwe nachten en voor een beperkte periode van enkele uren. Toch bezorgt deze aanpassing de gemeente op jaarbasis een aanzienlijke besparing.

Twee uitzonderingen

  • Tijdens de drukkere nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag is er geen energieloze nacht.
  • Op de gewestwegen (en aangrenzende straten aangesloten op dezelfde cabine) blijft het licht wel steeds branden.

Ledverlichting

We zijn al langere tijd bezig met het structureel vervangen van de openbare straatverlichting naar duurzame ledverlichting.

Contact

Zit je toch met vragen of bezorgdheden? Contacteer dan onze Technische Dienst via technischedienst@riemst.be.