ENERGIEZUINIGE VERENIGINGEN WORDEN BELOOND!

Onze gemeente kent een bloeiend verenigingsleven, dankzij de inzet van 100-den vrijwilligers. Hun repetities, activiteiten en engagement zorgen voor dynamiek in Riemst. Via de gekende cultuur-, jeugd-, sport- en infrastructuurtoelages tracht het gemeentebestuur hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daar komt nu een extra toelage bij, voor verenigingen die hun gebouwen energetisch renoveren.

Vorig jaar ondertekenden we in het kader van ons klimaatactieplan de opvolger van het Europese Burgemeesterconvenant voor Energie. Concreet betekent dit dat we ons engageren om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Dit doen we door te investeren in energiezuinige wagens en straatverlichting, waar mogelijk zonnepanelen te plaatsen op de gemeentelijke gebouwen en regelmatig deel te nemen aan sensibiliseringsacties. Particuliere renoveerders kunnen al beroep doen op een benovatiepremie. Vanaf nu worden ook verenigingen die zich inzetten voor de klimaatdoelstellingen beloond.

Extra toelage voor verenigingen

De infrastructuurtoelage voor het verbeteren van de bestaande gebouwen kan gecumuleerd worden met een extra toelage voor onderhoud, heropstart, toegankelijkheid,… Nu bieden we ook een extra toelage aan voor energiezuinige renovaties aan bestaande gebouwen van verenigingen. Om de vijf jaar kunnen verenigingen zo’n toelage aanvragen, wanneer ze door een renovatie hun energieverbruik doen dalen of energiezuinigheid in hun gebouw stimuleren. Wist je trouwens dat we de eerste Limburgse gemeente zijn die dit aan al haar verenigingen aanbiedt?

Scan door DuboLim

Na de aanvraag voert DuboLim een deskundig plaatsbezoek uit aan de hand van een basisscan van het gebouw. Op die manier werken ze een concreet actieplan uit om het gebouw duurzamer en energiezuiniger te maken. De vereniging ontvangt duidelijke en efficiënte maatregelen. De gemeente voorziet een toelage voor de vooropgestelde maatregelen en betaalt ook de energiescan terug aan de vereniging, wanneer ze binnen de twee jaar de maatregelen uitvoeren.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag indienen kan door het online inschrijvingsformulier in te vullen via www.riemst.be/nl/leven/verenigingen.