Fietsexamen voor leerlingen 6de leerjaar

Als onderdeel van de OVSG-toetsen legden de leerlingen van het 6de leerjaar van scholengroep Riemst-Millen onder politiebegeleiding een fietsexamen af. In deze test reden ze een parcours op de openbare weg en legden ze enkele behendigheidstesten af op de speelplaats. In totaal namen 67 kinderen deel uit GBS De Klinker, GBS De Tol en GBS De Driesprong. 

De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool. De toets bestaat zowel uit praktische proeven die de leerlingen in de loop van het schooljaar uitvoeren als pen- en papiertoetsen in juni. Via de toets worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook eindtermen) bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van het onderwijs in een school en de talenten van jongeren op het einde van de basisschool.