Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Getuigenissen Mooimakers: interview Ludo Fastré van VZW Wildbeheerseenheid Perdix

Iedereen houdt van een propere buurt. Want een propere buurt is een mooie buurt. Ondanks vele goede bedoelingen is dat vaak niet zo gemakkelijk om vol te houden. Toch zetten veel mensen zich dagelijks in om zwerfvuil tegen te gaan: door er melding van te maken of door zelf op te ruimen. Zwerfvuil kan verregaande gevolgen hebben voor mens en dier. Laat je inspireren door onderstaande getuigenissen!

Ben je al lang lid van de Wildbeheerseenheid?

Op dit moment ben ik voorzitter, maar ik ben al lid van in het begin. Ik twijfel tussen 1994 en 1995, maar in elk geval al een tijdje.

Wat doen jullie precies op vlak van opruimen?

We zijn begonnen met opruimen omdat we misnoegd waren over wat we allemaal vonden in de velden en bossen. In de beginjaren was het vooral grofvuil of sluikstorten. Vandaag de dag zijn het meer blikjes, papiertjes, flesjes en andere rotzooi dat mensen achterlaten als ze passeren.

Het opruimen is begonnen op de derde zaterdag van maart. Op dat moment is de begroeiing optimaal om het afval te zien liggen. Dat vergemakkelijkt het opruimen. Toen in die tijd was het in het kader van Europese regels, dat we de natuur proper moesten houden.

Nu zijn er ook een aantal leden die het volledige jaar opruimen. Ik doe dat ook: als ik vuil tegen kom, raap ik het op en steek ik het in een zakje.

Zijn er periodes dat er meer vuil te vinden is?

Daar ben ik niet zeker van. Maar het valt wel op dat wanneer het fietsseizoen begint,  er duidelijk meer afval te vinden is langs de fietspaden.

Zie je dat er de laatste jaren meer zwerfvuil te vinden is? Is er een verschil met vroeger?

Vandaag is het moeilijker om het afval op te ruimen. Vroeger werd het grofvuil op één hoop gegooid, tegenwoordig ligt het klein afval helemaal verspreid. En dat is het meest vervelende om op te ruimen.

Hoe zou jij het zwerfvuil probleem oplossen?

Volgens mij moet het beginnen met de jeugd in de scholen. Op die manier wordt er gewerkt aan het probleem op lange termijn.

Deze getuigenissen, die de gemeente naar voor brengt, zijn natuurlijk ook heel goed. Zo komt het op zijn minst onder de aandacht dat er nog altijd veel afval achtergelaten wordt. Het is heel frustrerend als we net klaar zijn met een opruimronde en twee uur later ligt er opnieuw afval.

Op dit moment staan er ook verschillende bordjes met de boodschap dat er opruimers actief zijn. Zolang het niet te veel bordjes zijn, helpt dit ook om een boodschap te verspreiden.

Heb je ooit al iemand kunnen betrappen op zwerfvuil achter laten of sluikstorten?

Ja. Die heb ik toen aan de politie doorgegeven. Ik weet niet of ze een bekeuring gekregen hebben, hoewel ze dat wel verdienen. Het vuil werd daarna wel opgeruimd. 

Wil je nog iets toevoegen?

Ons doel van 25 jaar geleden is ondertussen wel bereikt: mensen sensibiliseren. Samen met de hulp van de gemeente en Limburg.net is het afvalprobleem meer bekend bij mensen.

Alles opgeruimd krijgen is hier in Vlaanderen jammer genoeg niet mogelijk. Zeker in vergelijking met andere landen, daar is het veel properder op straten en in de velden. Daarom is het invoeren of verhogen van statiegeld een goed idee. Vorig jaar was ik op vakantie in Berlijn en wilde mijn flesje water weggooien. Een man kwam me aanspreken en vroeg me of hij het flesje mocht hebben omdat hij er 50 cent voor kreeg! Wat een omgekeerde wereld! Mensen komen vragen voor afval! Het kan dus duidelijk ook anders…