Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

GROENONDERHOUD, ZONDER PESTICIDEN!

Je vraagt je misschien af waarom er in de zomer wat meer groen opduikt in onze gemeente? Wel daar zijn enkele goede redenen voor!

Wat zijn de regels?

De laatste jaren is het groenbeheer sterk geëvolueerd. Zo mogen pesticiden niet langer gebruikt worden op openbaar domein en krijgt groen ook in de woonomgeving een belangrijke plaats. En dat is maar goed ook! Pesticiden zijn stoffen die, eens ze in het milieu terechtkomen, ernstige gevaren met zich meebrengen voor ons leefmilieu, voor de biodiversiteit maar ook voor de volksgezondheid. Ook in Riemst wordt de openbare ruimte 100% pesticidenvrij beheerd. Pleinen, parkings, voetpaden, parken, begraafplaatsen, bermen, sportvelden, speelplaatsen, … krijgen in onze gemeente een gifvrije behandeling.

Alternatief beheer

Om het straatbeeld aanvaardbaar te houden zetten we in op een aantal alternatieven voor pesticiden. Arbeiders van de gemeente of van een externe firma bestrijden het onkruid met onkruidbranders of –stomers of handmatig met de schoffel. Op verhardingen wordt er eveneens geborsteld. Ook kiezen we er voor om verhardingen waar mogelijk te vervangen door makkelijker te beheren groen

Op de oude begraafplaatsen wordt de kiezel/dolomiet vervangen door gazon.
Scheuren en voegen in verhardingen worden hersteld om zo onkruid geen kans te geven.
In de plantsoenen streven we naar meerjarige planten en bodembedekkers. Zo voorkomen we moeilijk te beheren blote grond. Bovendien winnen ook de bijen en vlinders hierbij!

Pleinen, stoepen, voetpaden, kerkhoven, …kunnen er hierdoor wel wat groener uitzien. Maar ook jij kan meehelpen door zelf kleine plukjes onkruid te verwijderen voor je huis of rond het graf van een nabestaande.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij