Herinrichting Elderenweg

De Elderenweg werd heringericht en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. 

De Elderenweg kreeg een volledig nieuw en gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater opgevangen en afgevoerd. Daarnaast werd de verkeersveiligheid verhoogd, door een herinrichting van de weg. Er werd een nieuw wegdek aangelegd met brede stoepen en snelheidsremmende elementen zoals verhoogde kruispunten en asverschuivingen. Ook de toegankelijkheid van de bushaltes kreeg de nodige aandacht.