Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen in een nieuw jasje vanaf 2019!

Biedt u een woning, appartement, studio,... te koop of te huur aan, dan heeft u een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig. Dit document geeft een indicatie van hoe energiezuinig een woning is en is reeds verplicht sinds 2008. Vanaf januari 2019 krijgt het EPC echter een heuse make-over!

Zo krijgt een woning met dit nieuwe EPC nu ook een label, zoals we dat kennen van de elektrische toestellen. A+ is een zeer energiezuinige woning, maar F is ondermaats. Dankzij het visuele label kunnen woningen makkelijker vergeleken worden. Handig voor wie op huizenjacht gaat!

Wie zijn woning wenst te verkopen of verhuren en nog over een geldig EPC beschikt, hoeft geen nieuw EPC te laten opmaken. Een EPC is sowieso tien jaar geldig. Wilt u uw woning verkopen maar heeft u nog geen EPC dan moet u een energiedeskundige type A contacteren. Die zal de woning inspecteren en het EPC opmaken met behulp van een software die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier

Scoort je woning een minder goed label? Geen nood, op het EPC staan nu ook veel meer concrete aanbevelingen die je op weg helpen om je woning energiezuiniger te renoveren. Bovendien vermeldt het EPC van eengezinswoningen nu ook een kostenraming, zodat potentiële kopers of verbouwers een inschatting kunnen maken van hun mogelijke investeringskosten. Vergeet daarbij ook niet te informeren naar de energiepremies!

Door in energiezuinigheid te investeren draagt ook u uw steentje bij aan een energiezuinig en comfortabel gebouwenpark!

Meer weten? Bel 1700 voor uw concrete vragen.