Hightech 3D-laserscanner om mergelgroeven in kaart te brengen

Om alle ondergrondse mergelgroeven nauwkeurig in kaart te brengen, kocht de gemeente een moderne 3D-laserscanner aan. De lasers daarvan kunnen 360 graden ronddraaien en zorgen voor heel gedetailleerde kaarten. Na een testfase, wordt de scanner nu officieel in gebruik genomen.

Mark Vos, burgemeester: “In het verleden werden al heel wat mergelgangen met hoge precisie in kaart gebracht door onze dienst Opmetingen, maar er blijven nog steeds niet-gedocumenteerde delen over. Zo hebben we nog geen materiaal van de Roosburg en van een deel van de Grote Berg. Van de Muizenberg en van enkele kleine kuilen hebben we voorlopig enkel schetsen. We blijven dus inzetten op het volledig in kaart brengen van alle gangen en kuilen. Dit is belangrijk voor de algemene veiligheid. We kunnen enkel instabiele gebieden efficiënt monitoren en stabilisatiewerken uitvoeren wanneer er betrouwbaar kaartmateriaal voorhanden is.”

Met de nieuwe techniek van de laserscanner kan dit nog sneller, efficiënter en nauwkeuriger. Afstanden worden automatisch gemeten en ingelezen in softwareprogramma’s en onnauwkeurigheden worden er meteen uitgefilterd. Bovendien meet de scanner ook de hoogtes van de gangen, het volume kan zo vlot bepaald worden, wat belangrijk is bij opvullingen. Het resultaat van alle metingen wordt omgezet in een 3D-beeld. Die beelden worden gebruikt tijdens overlegmomenten of voor onderzoeksdoeleinden.

De aankoop van de scanner sluit bovendien aan bij de visie van het onroerenderfgoedrichtplan voor de mergelgroeven, dat onlangs goedgekeurd werd.

Mark Vos, burgemeester: “In dat onroerenderfgoedrichtplan brengen we alle bijzondere aspecten van de groeven samen, we stemmen ze op elkaar af en creëren een draagvlak. Samen met experten zullen we steeds zoeken naar de beste manieren om de veiligheid, cultuur, geschiedenis en natuur van de groeven in balans te houden. De aankoop van de 3D-laserscanner heeft daar zeker een meerwaarde in.”

De investeringskosten bedragen 77.062 euro, incl. garantie, opleiding, software, materialen en onderhoud.