Indexering tarief drinkwater

Vanaf 1 januari 2020 hanteert De Watergroep een geïndexeerd tarief voor drinkwater.

Vanaf 1 januari 2020 hanteert De Watergroep een geïndexeerd tarief voor drinkwater. De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:

  • de prijs voor de productie en de levering van drinkwater
  • de bijdrage voor afvoer
  • de bijdrage voor zuivering

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 2020 ongewijzigd.

In de praktijk komt het vastrecht neer op:

Soort vastrechtBedrag vastrecht, per wooneenheid, per jaar (excl. 6% BTW)Korting op vastrecht, per gedomicilieerde (excl. 6% BTW)

Vastrecht drinkwater 

50 euro

10 euro

Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer

30 euro

 

6 euro

 

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering

20 euro

 

4 euro

 

 Voor het basisverbruik wordt een basistarief van € 1,8364 euro/m³ (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar. Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 3,6728 euro/m³ (excl. 6% btw).

Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere verbruikers (geen rootverbruikers/heffingsplichtigen) is als volgt vastgelegd (tarieven excl. btw): 

  • basistarief: 0,9977 euro/m³
  • comforttarief: 1,9954 euro/m³.
  • vlak tarief: 1,1304 euro/m³.

Het maximale tarief voor de gemeentelijke bijdrage afvoer bij collectieve sanering is voor particuliere verbruikers (geen grootverbruikers/heffingsplichtigen) begrensd tot volgende bedragen:

  • basistarief: 1,3968 euro/m³
  • comforttarief: 2,7936 euro/m³.
  • maximale vlak tarief: 1,5826 euro/m³. 

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting van 80% en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

Meer informatie: via mail http://www.dewatergroep.be/tarieven of via tel. 02 238 95 18