Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Interactieve lesfiches over mergelerfgoed voor Riemstse scholen

Om de Riemstse jeugd iets bij te leren over de ondergrondse mergelgroeven, ontwikkelde gemeente Riemst in samenwerking met verschillende partners lesfiches op maat. Die worden nu interactief gebruikt in de klassen. Zo mogen de kinderen op rondleiding in de groeven en volgen ze workshops mergelbewerken.

Mark Vos: “We vinden het belangrijk dat de jeugd goed op de hoogte is van het unieke erfgoed in onze gemeente, de mergelgroeven zijn daar een belangrijk onderdeel van. In het kader van het goedgekeurde onroerenderfgoedrichtplan willen we het draagvlak voor die groeven vergroten en waar kunnen we beter beginnen dan bij onze jeugd.”

De lesfiches zijn bestemd voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Enkel dit jaar volgen ook de leerlingen van het zesde leerjaar mee.

Marina Pauly, schepen van Onderwijs: “De lesfiches voor de kinderen zijn speels, kort en krachtig en opgebouwd rond verschillende thema’s: het ontstaan, de champignonkweek, de Roosburgramp, het oorlogsverleden, de vleermuizen,… Zo kunnen ze op eigen maat bijleren over dit bijzonder erfgoed in hun eigen gemeente.”

Ook de leerkrachten krijgen de nodige ondersteuning bij het geven van de mergellessen, zo is er voor hen een brochure ontwikkeld met meer informatie en richtvragen over de lesfiches.

Peter Neven, schepen van Erfgoed: “De combinatie van de inhoudelijke lessen aangevuld met de rondleidingen en workshops, zorgt ervoor dat het erfgoed iets plezants wordt voor de kinderen en een blijvende indruk nalaat.”

Het lespakket kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven, Stichting Ondergrondse Werken, Werkgroep Groevenonderzoek Riemst, IOED Oost, Erfgoed Haspengouw en onze gemeentelijke diensten. Vrijwilligers van bovengenoemde stichtingen dachten samen na over de opbouw, inhoud en vorm van het lespakket en dit onder professionele begeleiding van Erfgoed Haspengouw.

Dit lespakket maakt deel uit van de ontvangen projectsubsidie in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, met doel het draagvlak voor het behoud van ons mergelerfgoed te vergroten onder onze inwoners.

De kostprijs bedraagt 4.450 euro, waarvan 4000 euro gesubsidieerd.

Meer informatie over alle soorten rondleidingen is te verkrijgen via toerisme@riemst.be of grottenvankanne@telenet.be.