Intergemeentelijk samenwerkingsverband rond Wijk-werken

Gemeentes Bilzen, Hoeselt, Voeren en Riemst zetten een samenwerkingsverband op rond het Wijk-werken, een nieuwe invulling voor het PWA-stelsel.

Door de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 rond de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor het PWA-stelsel. Het Vlaamse Gewest wilt een nieuwe invulling geven aan dit stelsel, onder de nieuwe naam 'Wijk-werken'.

Mark Vos, burgemeester: “Voor de organisatie van het Wijk-werk kunnen enkel gemeenten met minstens 60.000 inwoners dat zelf doen. Kleinere gemeenten die zelf Wijk-werk willen organiseren, moeten samenwerken om dezelfde schaalgrootte te bereiken. Daarom wordt in dit kader een interlokale vereniging opgericht tussen de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Voeren en Riemst.”

Dankzij het nieuwe Wijk-werken kunnen werklozen in een traject van één jaar begeleid worden naar een nieuwe carrière, maar ook voor verenigingen, bedrijven en inwoners van Riemst zijn er vele voordelen. Zij kunnen op een flexibele manier werk laten uitvoeren, waar ze zelf te weinig tijd voor hebben.

Het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument ‘Wijk-werken’ gaat vanaf 1 januari 2018 van start. De stad Bilzen zal de taak als beheerder op zich nemen. Schepen van Tewerkstelling, Bert Cilissen zal de gemeente Riemst vertegenwoordigen namens het gemeente- en OCMW-bestuur.

Bert Cilissen, schepen van Tewerkstelling: “Het is goed dat het PWA-verhaal gemoderniseerd wordt. We zijn dan ook blij dat wij vanuit onze regierol Sociale Economie hieraan kunnen meewerken. Mensen die op zoek zijn naar werk kunnen ingeschakeld worden in de eigen gemeenschap. Ons doel is zo om op een slimme, moderne manier samen werk te maken.”

Het gemeentebestuur van Riemst zal een tariefbepaling van 7,45 euro hanteren in het kader van de Wijk-werkcheque en zal 0,25 euro per inwoner bijdragen als startkapitaal.