Jeugdmascotte Riki moedigt kinderen aan bij fitheidstesten

Jeugdmascotte Riki gaf vandaag de aftrap van de fitheidstesten in Riemst. Tussen 25 maart en 2 april worden alle kinderen van het 2de, 4de en 6de leerjaar getest op vijf motorische vaardigheden en dit gedurende de eerstvolgende zes jaar.

Christian Bamps, schepen van Sport: “De kinderen worden in sporthal Op ’t Reeck getest op kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en coördinatie. Door deze vaardigheden de komende zes jaar te testen, brengen we voor elk kind een persoonlijke bewegingsevolutie in kaart.”

Mark Vos, burgemeester: “Deze testen passen binnen ons gezondheidspreventiebeleid, waarbij we kinderen en ouders bewust willen maken van hun gezondheid en fitheid. De testen dienen niet om leerlingen met elkaar te vergelijken, maar om iedereen individueel aan te zetten tot beweging. Ook in de kinderopvang zetten we extra in op beweging, door naschools sporten te stimuleren. Zo willen we de jeugd aanzetten om na school 1 uur te bewegen.”

De testen worden georganiseerd in samenwerking met de dienst Sport, de Riemstse scholen, stichting Medico Monde en Universiteit Antwerpen.

Dr. Jos Benders, Medico Monde: “Medico Monde is een kennisinstituut op het gebied van gezondheid en lifestyle. We staan midden in de samenleving om gezondheid en welbevinden te bevorderen. De fitheidstesten in Riemst passen perfect binnen deze missie.”

Prof. dr. Eric van Breda, universiteit Antwerpen: “We verrichten hoogwaardig en multidisciplinair fundamenteel-, toegepast-, en klinisch onderzoek met de bedoeling de kwaliteit van leven te verbeteren. Vanuit dit opzicht werden ook de fitheidstesten ontwikkeld voor de Riemstse kinderen.”

Ook voor de praktische uitvoering bieden Medico Monde en universiteit Antwerpen ondersteuning. Ze geven aanbevelingen, tips en remedïeringsoefeningen. De testen zelf worden afgenomen door de dienst Sport i.s.m. de leerkrachten L.O. en enkele vrijwilligers.

Dit project is goed voor een jaarlijkse investering van 7.000 euro.