Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Liege Airport

Volg de digitale presentatie rond de plannen van Liege Airport SA op 25 en 26 februari. Geef je bedenkingen door voor 13 maart 2021.

Luchthaven Liege Airport SA diende een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Grâce-Hollogne voor projecten op hun terrein. Voorafgaand aan de procedure van milieueffectenbeoordeling stelt de luchthaven haar plannen voor aan het grote publiek.

Gemeente Riemst vraagt de presentatie en documenten ook op bij Liege Airport SA en stelt ze na ontvangst beschikbaar op deze webpagina. Het gemeentebestuur zal zelf de plannen ook bestuderen en hierop reageren wanneer nodig. 

Inhoud vergunningsaanvraag

De aanvraag van Liege Airport SA omvat :

  • Een omgevingsvergunning voor de exploitatie van de luchthaven (verlenging van de huidige vergunning, die in januari 2023 afloopt);
  • Een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van het containerpark van de luchthaven;
  • Een eenmalige vergunning voor de bouw en de exploitatie van een nieuw kantoorgebouw;
  • Een eenmalige vergunning voor het opvullen van een zandput, waarbij een opvulling van 629.000 m3 en een ingrijpende wijziging van het bodemreliëf komen kijken;
  • Een eenmalige vergunning voor de uitbreiding van de noodbaan met opvulling van 156.300 m3 in het westen en 342.100 m3 in het oosten, een aanzienlijke wijziging van het bodemreliëf en bodemsanering.

De projecten zijn allen gelegen op het terrein van Liege Airport SA. Deze projecten worden onderworpen aan een procedure van milieueffectenbeoordeling in een grensoverschrijdende context. 

Digitale presentatie

Voorafgaand aan de uitvoering van een milieueffectenrapport, presenteert Liege Airport SA hun plannen. Op deze manier krijg je een inzicht in de kwesties die aan bod komen in de vergunningsaanvraag en het milieueffectenonderzoek. De digitale presentatie zal op 25 en 26 februari 2021 gedurende 48 uur online te bekijken zijn via: www.liegeairport.com.

Je kan op dezelfde dagen ook (na afspraak) terecht in het gemeentehuis van Grâce-Hollogne om de gedrukte versie van de presentatie en video aldaar in te zien.

Indienen bedenkingen

Na het offline gaan van de digitale presentatie op 26/2 heb je 15 dagen de tijd om je opmerkingen in te dienen. Uiterlijk tegen zaterdag 13 maart 2021 dienen je bedenkingen ontvangen te zijn. Zo kan Liege Airport SA ze in overweging nemen en er eventueel rekening mee houden in het milieueffectenonderzoek. Om een geldige reactie in te dienen, stuur je deze toe aan beide betrokken partijen. Je bent verplicht je naam en adres te vermelden bij het indienen van de bedenkingen.

Het college van burgemeester en schepenen
van Grâce-Hollogne (verplicht per post)

Liege Airport SA
Frédéric Dossin
(reageren kan zowel per post als per e-mail)

Rue de l’Hôtel communal 2
4460 Grâce-Hollogne

Rue de L’Aéroport B50
4460 Grâce-Hollogne

+31(0)4/231.48.72

fdo@liegeairport.com
+32 (0)4 234 87 28.

Inlichtingen alleen op 25 en 26  februari 2021 tussen 8.00 en 17.00 uur.