Maai Mei Niet

Dit jaar neemt onze gemeente deel aan de campagne Maai Mei Niet. Een maand lang geven we extra aandacht aan ons groenbeheer door ons gras niet te maaien.

Door anders te maaien, krijgen we meer bloemen en dus ook meer bestuivers in onze tuinen, zoals hommels, bijen en vlinders. Via deze weg hopen we op een bloemrijk resultaat waar ook onze bewoners van zullen kunnen meegenieten. Tegelijk zorgt minder maaien voor een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze groenpercelen beter wapent tegen de klimaatverandering. Of hoe je met een kleinschalige ingreep de natuur een handje helpt!

In 2021 was deze grootse campagne  alvast een groot succes in België. Zo kregen dankzij de deelname van burgers, lokale overheden en bedrijven maar liefst 5 miljoen(!) bijen dagelijks eten. En dat zonder iets te doen!

Wil jij ook de biodiversiteit een serieuze duw in de rug geven? Neem dan deel aan Vlaanderens grootse campagne Maai Mei Niet en laat gedurende één maand je gras staan. Hoe klein of groot je tuintje, terras of oprit ook is, alle beetjes helpen! Door even niet te maaien, krijgt onze omgeving meer bloemen en bijgevolg meer bestuivers, zoals hommels, bijen en vlinders. Tegelijk zorgt dit niets doen voor een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze tuinen beter wapent tegen klimaatverandering.

Op de website www.maaimeiniet.be vind je alle info om ook dit jaar van de maand mei een succesmaand te maken! Fotomateriaal is van Marc Verachtert.