Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Militaire oefening op 26 en 27 oktober

Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober zal er in Riemst een militaire oefening plaatsvinden. 

Het gaat om een escorte VIP's oefening in de zone Tongeren-Riemst. Aan de oefening zullen ongeveer 10 personen en 5 wielvoertuigen deelnemen. De hinder zal minimaal zijn. Er zal geen gebruik gemaakt worden van oefenmunitie, er zijn geen laagvliegactiviteiten en er worden geen opeisingen gedaan. 

Moest je toch hinder of schade ondervinden van de oefening, dan kan je binnen de 48 uur aangifte doen bij de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be