Nieuw: dorpsbudget!

Het gemeentebestuur wil alle Riemstenaren aansporen om elkaar beter te leren kennen. Een buurtfeest of een ander initiatief om je buren beter te leren kennen wordt daarom aangemoedigd met het dorpsbudget.

Een buurtfeest is de ideale gelegenheid om je buren wat beter te leren kennen en de betrokkenheid in de buurt te vergroten. Buren die samen een buurt- of straatfeest organiseren komen vanaf nu in aanmerking voor een subsidie van € 250. Elk initiatief dat het buurtleven doet floreren verdient lof, want een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend.

De belangrijkste voorwaarde om van deze subsidie te genieten, is dat jouw initiatief mensen met elkaar in contact brengt.

Opgelet! Het aanvraagformulier moet je uiterlijk 2 maanden voor het evenement bezorgen. Het evaluatieformulier moet je uiterlijk 2 maanden na het evenement bezorgen. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Hoeveel subsidie je precies krijgt, hangt af van de activiteit die je organiseert.

 • € 150 voor een activiteit
 • € 50 supplement wanneer er extra inspanningen geleverd worden om specifieke doelgroepen te bereiken (nieuwkomers, verschillende generaties, verschillende bevolkingsgroepen, inwoners in een kwetsbare positie, …)
 • € 50 supplement wanneer er samengewerkt wordt met partners uit de buurt (verenigingen, school, voorziening, …)

Dorpsbudget aanvragen?

 • Bezorg ons uiterlijk 2 maanden voor het evenement het aanvraagformulier
 • Lever binnen de 2 maanden na het evenement het evaluatieformulier met de nodige bewijsstukken (zie evaluatieformulier) binnen.
   
 • Aanvraagformulier
 • Evaluatieformulier

Bezorg de bestanden steeds aan dorpen@riemst.be of per post aan de Dienst Dorpenbeleid, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst. 

Tips bij het organiseren van een evenement

 • Zorg voor de nodige vergunningen. Als je gebruikt maakt van het openbaar domein (straat, plein,…) of als je elektronisch versterkte muziek wil spelen of als je alcohol schenkt; dan heb je een evenementenvergunning nodig. Contacteer hierover ons evenementenloket op evenementen@riemst.be.

 • Bij de uitleendienst van de gemeente Riemst kan je allerlei materialen uitlenen aan democratische prijzen. Contacteer hierover ons evenementenloket op evenementen@riemst.be.

 • Wees op tijd. Doe je evenementsaanvraag uiterlijk 2 maanden voor de start van je activiteit. Ben je te laat, dan wordt je aanvraag niet meer verwerkt.
 • Bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan je voor occasionele activiteiten of activiteiten die niet gedekt zijn door je gewone verzekering een gratis polis afsluiten.

Reglement

Het volledig subsidiereglement rond het dorpsbudget kan je hier raadplegen.