Nieuwe riolering voor de Smisstraat en Ophemmerstraat

De herinrichtingswerken aan de Smisstraat en Ophemmerstraat starten op dinsdag 23 april. Hou rekening met de aangeduide omleidingsroute.

Onze gemeente blijft inzetten op het voorkomen van wateroverlast. Na de wolkbreuk in mei 2016 mochten we helaas zelf ervaren hoe belangrijk die inzet is. We namen dan ook versnelde maatregelen in heel wat dorpen. Dankzij de overeenkomsten met enkele landbouwers, konden we ondertussen al verschillende aanpassingswerken uitvoeren in de vorm van waterbufferende dammen of wachtbekkens op welbepaalde plaatsen. Ook in Vlijtingen werden de nodige stappen genomen. Ook de Smisstraat en de Ophemmerstraat komen aan de beurt.

In Vlijtingen werden de nodige stappen gezet. In een allereerste fase werd er een wachtbekken aangelegd langs de Allewijstraat en langs de Bilzersteenweg en kwam er een nieuw rioleringsstelsel in de Sint-Albanusstraat, Jodenstraat en Mheerstraat. Deze aanpassingen zorgden er, samen met een verbreding van en betere afvoer naar Heeswater, voor dat Vlijtingen beter voorbereid is op wateroverlast.

Herinrichting van de weg en gescheiden riolering

Momenteel wordt ook het kruispunt Smisstraat-Ophemmerstraat aangepakt. De straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij regenwater en vuil water afzonderlijk afgevoerd worden.

Tegelijk wordt de weg heringericht, op de Smisstraat vanaf het kruispunt Mgr. Simenonlaan tot aan het kruispunt met de Mheerstraat en Kabricht. De Ophemmerstraat wordt heringericht vanaf de Smisstraat tot aan de Vossestraat.

Op die manier zijn we niet alleen beter voorbereid op wateroverlast, maar worden de wegen ook aangepast en verkeersveiliger gemaakt.

Timing van de werken

De aanpassingswerken zijn gestart in maart 2019. De investering in deze werken bedraagt 1.500.000 euro, waarvan 652.000 euro ten laste van de gemeente.